Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
ADJEKTIV hloupý KOMPARATIV hloupější SUPERLATIV nejhloupější

hloupý Tschechisch

Bedeutung hloupý Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hloupý?

hloupý

dumm mající nízkou inteligenci, málo pronikavého ducha špatně udělaný, nesmyslný

Übersetzungen hloupý Übersetzung

Wie übersetze ich hloupý aus Tschechisch?

Synonyme hloupý Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hloupý?

Deklination hloupý Deklination

Wie dekliniert man hloupý in Tschechisch?

hloupý · Adjektiv

+
++

Sätze hloupý Beispielsätze

Wie benutze ich hloupý in einem tschechischen Satz?

Einfache Sätze

Víme, že nejste hloupý.
Wir wissen, dass Sie nicht dumm sind.
Víme, že nejsi hloupý.
Wir wissen, dass du nicht dumm bist.
Tom je moc hloupý na to, aby měl strach.
Tom ist zu dumm, um Angst zu haben.

Filmuntertitel

Žádný tvůj nápad nemůže být hloupý, jestliže se týká .
Kein Gedanke von dir könnte albern sein, wenn er mich betrifft.
Musím s vámi mít dlouhý rozhovor. Opustíte ten váš hloupý stánek s oříšky a dám vám slušnou práci pro vládu.
Wenn Sie den Stand aufgeben, besorge ich Ihnen einen leichten Job.
To nic nebylo, byl to jen malý hloupý pes.
Es lag an dem dummen Hund.
Nebuď hloupý. - Nikdo tady není.
Es ist niemand da.
Ačkoli je tak hloupý.
Aber er war so albern.
Někdy si myslím, že ty jsi to letadlo. a ten hloupý stín.
Ich dachte, dass du das Flugzeug seist. und ich der dumme Schatten.
Nejsi tak hloupý, abys sem lezl.
Sei kein Narr und mach dich aus dem Staub.
Nebuď hloupý. Nemůžeš donutit leoparda stát klidně.
Man kann doch Leoparden nicht zum Stillhalten bringen.
Pravda, vždyť říkám, že to byl hloupý nápad.
Darum ist es ein verrückter Gedanke.
Byl to hloupý nápad, vím.
Ich weiß, es war eine ziemlich blöde Idee.
Ale jestli bude natolik hloupý a začne slézat, jsou tam špatná místa.
Aber wenn er so verruckt ist, nach unten zu klettern, kommt er an gefahrIiche stellen.
Je upřímný, ale ne hloupý.
Der Junge ist ehrlich, nicht dumm.
Někdo říká, že jste prý hloupý.
Ich habe gehört, Sie seien dumm.
Nebudte hloupý.
Seien Sie kein Dummkopf.

Nachrichten und Publizistik

I dějiny cirkusu se zaměřují na vytváření takových párů: ješitný, sebevědomý Bílý klaun a Hloupý Augustus, pokorný smolař, jehož kalhoty pocítí kopanec jeho upjatého, nabubřelého druha.
Selbst die Geschichte des Zirkus konzentriert sich auf eine derartige Paarung: den eitlen, wichtigtuerischen weißen Clown und den dummen August, den demütigen Verlierer, der von seinem steifen, pompösen Partner in den Hintern getreten wird.

Suchen Sie vielleicht...?