Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hloupost Tschechisch

Bedeutung hloupost Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hloupost?

hloupost

lidská vlastnost způsobující to, že je člověk hloupý věc, která nedává smysl nebo není užitečná  Nedělej hlouposti!

Übersetzungen hloupost Übersetzung

Wie übersetze ich hloupost aus Tschechisch?

Synonyme hloupost Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hloupost?

Deklination hloupost Deklination

Wie dekliniert man hloupost in Tschechisch?

hloupost · Substantiv

+
++

Sätze hloupost Beispielsätze

Wie benutze ich hloupost in einem tschechischen Satz?

Einfache Sätze

To je ta největší hloupost, co jsem kdy řekl.
Das ist das Dümmste, was ich je gesagt habe.
Udělal pořádnou hloupost.
Er hat etwas sehr Törichtes gemacht.
Existuje lék na hloupost?
Gibt es ein Mittel gegen Dummheit?

Filmuntertitel

To byla hloupost.
Wie dumm von mir!
Ach, pořád jsem nervózní. Není to hloupost?
Ich bin immer noch nervös!
Není to hloupost?
Ist das nicht dumm?
Ach, ano, jaká hloupost. Dvě.
Oh ja, wie dumm!
Ale, miláčku, takovou hloupost bych nikdy nemohla říct.
Aber Liebling, so etwas Dummes würde ich nie sagen.
Ten mucholapka zase utekl. a může udělat nějakou hloupost.
Der Fliegenfänger ist wieder ausgebrochen. und er könnte was Dummes anstellen.
Takovou hloupost bych ti nikdy neřekla.
Ich hätte nie so etwas Törichtes zu dir gesagt.
Hloupost!
Quatsch!
Tuhle hloupost vy přece neotisknete.
Sie werden diese dumme Sache doch nicht abdrucken?
Jsi nejzlomyslnejší kluk ve meste. Hloupost.
Du bist der gemeinste Junge in der Stadt.
Hloupost.
Schwachsinn.
Neproveď žádnou hloupost.
Mach keine Dummheiten.
Byla ode hloupost, že jsem ztratil rozvahu. Kvůli takové drobnosti, jak jste to řekl.
Albern, sich wegen dieser Nichtigkeit so aufzuregen.
Vy si myslíte, že to celé je hloupost?
Hältst du das alles für Unsinn?

Nachrichten und Publizistik

Zastavit vývoz potravin je hloupost.
Ein Exportstopp für Lebensmittel ist dumm.
Obávám se však, že tady jde o víc než jen o hloupost (i když zároveň o méně než o ryzí zlo).
Allerdings fürchte ich, dass hinter diesem Fall mehr als Dummheit steckt (obwohl auch nicht das Böse schlechthin).
Summit v Evian-les-Bains prokáže, zda nenasytnost, hloupost a válečná nabubřelost úplně zavřely oči USA a zda Evropa a Japonsko budou hledět dovnitř nebo ven.
Der Evian-Gipfel wird klären, ob die Gier, die Ignoranz und das große Tamtam des Kriegs die Augen der USA gänzlich verschlossen haben und sich die Blicke Europas und Japans eher nach innen als nach außen richten.
Kdyby Marx psal dnes, haněli by ho za to, že kritizuje hloupost venkovanů, neboť dnes se každá hloupost považuje - přes všechny důkazy o opaku - za jistou formu inteligence.
Schriebe nämlich Marx heute von der Idiotie des Landlebens, würde man ihn dafür ächten, denn heutzutage wird jede Idiotie - wider besseres Wissen - als Form von Intelligenz gedeutet.
Kdyby Marx psal dnes, haněli by ho za to, že kritizuje hloupost venkovanů, neboť dnes se každá hloupost považuje - přes všechny důkazy o opaku - za jistou formu inteligence.
Schriebe nämlich Marx heute von der Idiotie des Landlebens, würde man ihn dafür ächten, denn heutzutage wird jede Idiotie - wider besseres Wissen - als Form von Intelligenz gedeutet.

Suchen Sie vielleicht...?