Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlouček Tschechisch

Bedeutung hlouček Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hlouček?

hlouček

menší skupina osob

Übersetzungen hlouček Übersetzung

Wie übersetze ich hlouček aus Tschechisch?

Synonyme hlouček Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hlouček?

Deklination hlouček Deklination

Wie dekliniert man hlouček in Tschechisch?

hlouček · Substantiv

+
++

Sätze hlouček Beispielsätze

Wie benutze ich hlouček in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

na palubě se mi podařilo natočit pár zajímavých záběrů. Malý hlouček lidí na jednom ze záchranných člunů.
Ich habe wunderbare Aufnahmen an Deck gemacht, von Leuten an einem Rettungsboot.
Hlouček Josef se dožívá ve zdraví požehnaného věku 90 let.
Wir gratulieren. Eine goldene Hochzeit.
Jeho hlouček vypadá nezvkle malý pro událost tohoto typu.
Seine Anhängerschaft ist ungewöhnlich klein für solch einen Moment.
Jeho hlouček je blíž Holanďance.
Sein Team steht näher bei dieser Hollandse.
Světlí malý hlouček tří nebo čtyř dětí.
Bunte kleine Haufen von drei oder vier Kindern.
Hlouček pacientů, kteří by na sobě měli své vězeňské oblečení by byl jako pěst na oko.
Eine Gruppe Knackis, alle im blauen Knast-overall. würde wie ein ausgestreckter Daumen hervorstechen.
Všchno co slyším, je hlouček lidí, co říkají že jsem úžasný.
Ich höre nur, dass viele Leute zu mir sagen, dass ich großartig bin.
Hrálo se na 2 malé branky, více malých hracích ploch, na každé hlouček 5 lidí bojující o balón.
Hier standen zwei Torpfosten. Für kleine Trainingsspiele.
Ten hlouček děvčat po klouzal.
Die Mädchenschar rutschte darüber.
Včera odklidili jen jeden hlouček.
Sie haben gestern nur eine Gruppe getötet.
Přes chodbu jsem uviděl hlouček.
Ich habe die Versammlung von drüben gesehen.
V zastoupení Litchfieldských bezpečnostních složek musíte rozpustit tenhle hlouček.
In Namen der Litchfield Sicherheitsgruppe, ihr müsst die Versammlung beenden.

Nachrichten und Publizistik

BUDAPEŠŤ - Na nedávné konferenci editorů novin, jíž jsem se zúčastnila, se hlouček účastníků shromáždil nad diskusí o žurnalistice a nových médiích.
BUDAPEST - Bei einer Konferenz von Zeitungsredakteuren, an der ich vor Kurzem teilnahm, hatte sich eine kleine Menschenmenge versammelt, um über Journalismus und neue Medien zu reden.

Suchen Sie vielleicht...?