Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
PERFEKTIVES VERB ohlásit IMPERFEKTIVES VERB hlásit

hlásit Tschechisch

Bedeutung hlásit Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hlásit?

hlásit

melden nahlas oznamovat  Nádražní rozhlas hlásil zpoždění vlaku. melden, berichten podávat informaci  Zahraniční noviny hlásí další šíření nepokojů.

Übersetzungen hlásit Übersetzung

Wie übersetze ich hlásit aus Tschechisch?

Synonyme hlásit Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hlásit?

Konjugation hlásit Konjugation

Wie konjugiert man hlásit in Tschechisch?

hlásit · Verb

Sätze hlásit Beispielsätze

Wie benutze ich hlásit in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Dřív než půjdeš dolů z ložnice, budeš se u hlásit.
Ehe du hinuntergehst vom Schlafsaal, hast du dich bei mir zu melden.
Moji zaměstnanci mají nařízeno takové prohřešky okamžitě hlásit.
Meine Dienstboten sind angewiesen, mir solche Verfehlungen sofort zu melden.
Dobrá, no tak půjdete a budete se hlásit u barona Kroga.
Gut, na dann gehen Sie und melden Sie sich bei Baron Krug.
se potkáme na cestě, nemusíte se ke mně hlásit.
Und wenn Sie mich mal auf der Straße treffen brauchen Sie nicht mit mir zu sprechen.
Zítra ve 3 hodiny se budete hlásit v pracovně v abecedním pořadí v tříminutových intervalech.
Ihr erscheint morgen Nachmittag in meinem Buro in alphabetischer reihenfolge, alle 3 Minuten einer, ab 3 Uhr.
Mám ti snad hlásit, když se zamiluju?
Nehmen wir an, ich würde sagen, dass ich verliebt bin.
Budete se zítra hlásit.
Sie kommen bitte.
Budu se zítra hlásit u soudu za vyvolávání nepokojů, pochybnou pověst.
Morgen zum Schiedsmann. Anstiftung zum Aufruhr, fragwürdiger Charakter.
Neměli jste se hlásit?
Sie müssen die Bedienung der Geschütze lernen.
Mám se hlásit?
Nein.
Každou změnu kursu hlásit!
Melden Sie jede Kursänderung. -Jawohl.
Musím se hlásit, pane.
Ich muss mich melden.
Máte co hlásit?
Irgendwas zu berichten?
Chtěl jsem hlásit jako pohřešovaného.
Ich wollte dich schon als vermisst melden.

Nachrichten und Publizistik

Zaměstnanci MMF musí veřejně - tak, aby se každý mohl podívat -hlásit nedostatky v bilancích zemí a jejich měnových strategiích, protože ty jsou vždy příčinou kolapsu.
Die bei der Organisation Beschäftigten müssen damit anfangen, Rechenschaft über die Fehlbeträge in den Bilanzen der jeweiligen Länder und über die Mängel bei den Währungsstrategien abzulegen.
Vlaky budou samy hlásit svoje zpoždění.
Züge werden uns benachrichtigen, wenn sie zu spät sind.
V budoucnu se budou prakticky všechny informace spojené s bankovním účtem hlásit daňovým úřadům v zemi držitele účtu, a to včetně jména držitele, stavu na účtu, příjmů z úroků a dividend a kapitálových zisků.
Künftig werden praktisch alle Informationen in Verbindung mit einem Bankkonto den Steuerbehörden im Heimatland des Kontoinhabers gemeldet, u.a. sein Name, Saldo, Zins- und Dividendeneinkommen sowie Kapitaleinkommen.
Bojovníci za lidská práva tehdy zpochybňovali, zda je moudré hlásit se k vedoucímu představiteli stále autoritářštějšího Ruska.
Menschenrechtsaktivisten bezweifelten die Sinnhaftigkeit, den Präsidenten eines zunehmend autoritären Russlands zu unterstützen.
Poznatek, že se země musí ke svému reformnímu programu aktivně hlásit, není ničím novým.
Dass ein Land für sein Reformprogramm selbst die Verantwortung übernehmen muss, ist keine neue Erkenntnis.

Suchen Sie vielleicht...?