Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hláska Tschechisch

Bedeutung hláska Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hláska?

hláska

Laut jaz. základní jednotka zvukové stránky řeči  Při tvoření hlásek vychází z plic vzduchový proud do hlasových orgánů, v nichž se vytváří lidský hlas. Wachturm velká hradní věž dopravna na železniční trati nouzový telefon na dálnici

Übersetzungen hláska Übersetzung

Wie übersetze ich hláska aus Tschechisch?

Synonyme hláska Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hláska?

hláska Tschechisch » Tschechisch

věž telefon hlas

Deklination hláska Deklination

Wie dekliniert man hláska in Tschechisch?

hláska · Substantiv

+
++

Sätze hláska Beispielsätze

Wie benutze ich hláska in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Dvě hodiny práce - a ani hláska.
Er hat sich 2 Stunden bemüht, nicht ein Schrei!
Přesně. Sedm milionů lidí a ani hláska.
Und hört genau zu. genau 7 Millionen Leute und kein einziges verdammtes Geräusch!
Ani hláska.
Nicht ein Ton.
Ani hláska, ani rádiová vlna.
Kein Ton, keine Funkwellen.
Nech hádat, z okolního světa se neozvala ani hláska.
Keine Reaktion von der Außenwelt?
Pokusím se promluvit, ale z mých úst nevyjde ani hláska.
Und ich versuche zu reden, aber es kommt nichts raus.
Ani hláska.
Nicht ein Piep.

Suchen Sie vielleicht...?