Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlášený Tschechisch

Übersetzungen hlášený Übersetzung

Wie übersetze ich hlášený aus Tschechisch?

hlášený Tschechisch » Deutsch

gemeldet

Deklination hlášený Deklination

Wie dekliniert man hlášený in Tschechisch?

hlášený · Adjektiv

+
++

Sätze hlášený Beispielsätze

Wie benutze ich hlášený in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

SEN CHYCENÍ VE 4:45 - ROZPOČET: 14000. dříve hlášený intercerebrální proces.
GEFANGENNAHME UM 4:45 UHR BUDGET: 14.000.gemeldeter interzerebraler Prozess.
Opravářský vůz je oficiálně hlášený jako ztracený.
Das Entstörfahrzeug der Telefonleufe wird auch als vermisst gemeldet.
Concorde, tady je pařížské středisko, máme hlášený neznámý rychle letící objekt ve vaší oblasti.
Hier Paris Control. Unbekannter schneller Flieger auf ihrem Kurs.
Nejste tu hlášený.
Sie sind nicht gemeldet.
Vůz je hlášený na Garyho Mathesona.
Der Wagen ist auf einen Gary Matheson registriert.
Na dodávce je jiný číslo, není hlášený jako kradený, ale Bubbs ji poznal podle zahrádky na střeše.
Andere Kennzeichen, aber nicht als gestohlen gemeldet. Die hier gehören zu dem Van,. aber Bubbs hat ihn am Dachgepäckträger erkannt.
Toho večera. když došlo k loupeži. byl hlášený muž přez palubu.
In der Nacht des Raubs wurde ein Mann über Bord gemeldet.
Hlášený mrtvý při příjezdu, ulička vzadu ve staré Comptonově továrně.
Wir haben eine Meldung über eine Leiche in der Gasse bei der Copper-Fabrik.
Medic 114, máme hlášený kód 3, popravu elektrickým proudem.
Medic 114, bitte kommen, Code 3. Stromschlag.
Z tohohle domu máme hlášený kód 1024.
In diesem Wohnblock soll es einen 10-24 geben.
Přišel jsem prověřit ten hlášený kód 1024.
Bin wegen Ihrem 10-24 hier.
Máme hlášený ten karavan. Parkuje na odpočívadle dálnice 46, na sever od sjezdu č. 17. Je někdo volný?
Ein Wohnmobil, das auf die Beschreibung passt, wurde vorm Rasthof an der Route 46 gesichtet, in Richtung Norden, Ausfahrt 17. Wer ist verfügbar?
Nemáme hlášený žádný podobný případ.
Es ist doch nichts passiert. Hören Sie auf damit.
Všem letadlům, máme hlášený požár.
Achtung: Waldbrand-Meldung.

Suchen Sie vielleicht...?