Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlášení Tschechisch

Bedeutung hlášení Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hlášení?

hlášení

Durchsage, Bekanntmachung veřejné sdělení aktuálních informací užitečných veřejnosti  hlášení o zpoždění Bericht písemná zpráva shrnující situaci

Übersetzungen hlášení Übersetzung

Wie übersetze ich hlášení aus Tschechisch?

Synonyme hlášení Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hlášení?

Deklination hlášení Deklination

Wie dekliniert man hlášení in Tschechisch?

hlášení · Substantiv

+
++

Sätze hlášení Beispielsätze

Wie benutze ich hlášení in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

B8, podej hlášení.
B8, wie ist die Lage bei euch?
Ah, ještě tu mám zpožděné hlášení.
Ach ja, ich habe dir auBerdem einen Bericht geschickt.
Zařiďte rádiové hlášení.
Großalarm.
Jestli do 18.00 nedostanu hlášení o obou hrůzných činech, slibuju vám, že zítra si budete všichni hledat místo.
Liegt mir der Bericht über diese Gräueltaten nicht um sechs Uhr vor, können Sie sich morgen alle eine neue Arbeitsstelle suchen.
Za čtvrt hodiny hlášení!
Rapport an mich, in einer Viertelstunde!
A místo, abych poslala hlášení do Moskvy, jdu a koupím si směšný klobouk.
Und statt meinen Bericht nach Moskau zu schicken, gehe ich runter und kaufe diesen lächerlichen Hut.
Uvědomte si, že do Konstantinopole jsem je poslal na základě vašeho hlášení z Paříže.
Verstehen Sie, es war aufgrund Ihres Paris-Berichts, den ich nach Konstantinopel schickte.
Bylo mi doručeno toto anonymní hlášení.
Dieser anonyme Bericht wurde mir zugesandt.
Jste si jist pravdivostí hlášení?
Sind Sie sicher, der Bericht stimmt?
Hlášení kapitánovi.
Meldung an Kapitän.
Za půl hodiny chci mít hlášení.
Aber nur, wenn Sie in einer Stunde an Bord sind.
Radši podejte hlášení.
Sie müssen sich melden.
Kašlu na hlášení. Chci vám říct zápletku.
Jetzt erzähle ich das ganze Stück.
Podejte hlášení a pak se sejdeme.
Wir treffen uns später.

Nachrichten und Publizistik

Můžeme si klást znepokojivou otázku, zda pokyny či hlášení s podstatnými informacemi míjely jeho stůl.
Es bleibt die ärgerliche Frage, ob Instruktionen oder Berichte, die entsprechende Informationen enthielten, über seinen Tisch liefen.
Každé ráno dostává Obama hlášení od mužů, kteří ho varují před každým spiknutím a plánem na zabití Američanů.
Beim allmorgendlichen Präsidenten-Briefing wird Obama über alle Komplotte und Verschwörungen zur Ermordung von Amerikanern unterrichtet.
Kurz byl nekompromisní - dokončilo jej pouze sedm studentů z 33 -, neboť vyžadoval zvládnutí technických detailů shromažďování, křížového prověřování, typizace a hlášení nesmírných množství informací.
Der Kurs war sehr streng - nur 7 der 33 Studenten schlossen ihn ab - und man hatte das technische Rüstzeug für die Sammlung, Überprüfung, Standardisierung und Berichtverfassung von enormen Informationsmengen aus dem Effeff zu beherrschen.

Suchen Sie vielleicht...?