Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

atentát Tschechisch

Bedeutung Tschechisches Bedeutungswörterbuch

Was beudeutet auf Tschechisch atentát?

atentát

Attentat pokus o usmrcení, vraždu s politickým pozadím

Übersetzungen Tschechisch–deutsches Übersetzungswörterbuch

Wie übersetze ich atentát aus Tschechisch?

atentát Tschechisch » Deutsch

Attentat Ermordung Anschlag Mordanschlag Meuchelmord

Synonyme Tschechische Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu atentát?

atentát Tschechisch » Tschechisch

úkladná vražda zavraždění vražda

Grammatik Tschechische Grammatik

Wie flektiert oder konjugiert man atentát in Tschechisch?

atentát · Substantiv

+
++

Sätze Tschechisch–deutsches Satzwörterbuch

Wie benutze ich atentát in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Atentát na Císaře!
Das ist.
To je jasný atentát!
Ein Überfall!
Ona se objeví při dalším pokusu o atentát a to bude stát krk!
Sie wird auftauchen, wenn es zu spät ist, beim nächsten Attentat.
Bernard byl poslán do Maroka na naši žádost, aby zjistil něco o zamýšleném atentátu tady v Londýně.
Bernard war in unserem Auftrag in Marokko, um ein geplantes Attentat aufzudecken.
Špionáž a příprava atentátu se trestá smrtí.
Die Anklagen gegen Sie wegen Spionage und Bombenlegen stehen beide unter Todesstrafe.
Jednoho dne, několik generálů rozhodlo, že na něj podniknou atentát. Ale jejich plán nebyl úspěšný.
Eines Tages beschlossen einige Generäle, ein Attentat auf ihn zu verüben.
Podle zdrojů se na ni chystá atentát.
Wir haben einen Hinweis, betreffend eines Anschlages.
Řekněte veliteli Rjukanu, že byl spáchán atentát na Říšského komisaře!
Sagen Sie dem Kommandant von Rjukan, dass ein Anschlag auf den Reichskommissar verübt wurde!
Atentát na Perringeho, specialistu na antihmotu, který přeběhl k Rusům.
Ermordung von Perringe, dem Antimaterie-Spezialisten, der zu den Russen überlief.
Máme obavy z chirurgického atentátu.
Sabotage, ein chirurgisches Attentat.
Chirurgického atentátu?
Ein Attentat? Sie verdächtigen?
Tak se podívejte. Je to atentát!
Überzeugen Sie sich selbst!
Dnes bude spáchán atentát, proběhne nebezpečný puč v Asii a Spojené státy vypustí orbitální platformu s nukleární hlavicí jako reakci na stejný čin jiných zemí.
Heute wird es ein Attentat geben, einen gefährlichen Coup in Asien und in den USA den Abschuss einer Rakete mit orbitalem Atomsprengkopf, als Reaktion auf eine ähnliche Aktion von anderen.
Je to horší. To je atentát na .
Es ist schlimmer als ein Verbrechen!

Nachrichten und Publizistik

Taková vyjádření jsou stejně vyhrocená jako jazyk dneška - a pronesl je muž, který se krátce nato stal viceprezidentem (a později prezidentem, když by spáchán atentát na Williama McKinleyho).
Diese Sprache ist genauso extrem wie heute - und dies von einem Mann, der bald darauf Vizepräsident wurde (und später, nach dem Mord an William McKinley, Präsident).
A 14. září byl spáchán atentát na Andreje Kozlova, viceguvernéra ruské centrální banky, který bojoval proti finančním podvodům.
Andrej Kozlov, stellvertretender Gouverneur der russischen Zentralbank, der gerade ein Kampagne gegen Finanzbetrug führte, wurde am 14. September umgebracht.
Od atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda neotřásla žádná násilná smrt Bělehradem tolik jako vražda srbského premiéra Zorana Djindjiče.
Kein Mord hat, seit demjenigen an Erzherzog Franz Ferdinand, Belgrad so sehr erschüttert, wie die Ermordung des serbischen Premier Ministers Zoran Djindjic.
Se vzpomínkou na krvavé války o jugoslávské následnictví stále hluboce vrytou do paměti se ptáme, zda atentát nad Djindjiče předznamenává konec éry politického násilí, nebo začátek nějaké éry nové.
Die blutigen Kriege der Teilung Jugoslawiens sind noch tief im Bewusstsein eines jeden einzelnen eingeätzt. Kündet nun Djindjics Ermordung das Ende einer Ära politischer Gewalt an oder das Heraufziehen einer neuen?
Před měsícem byl - neúspěšně - spáchán atentát i proti samotnému Djindjičovi.
Djindjic selbst entging erst im letzten Monat auf der Autobahn knapp einem Attentat.
Ovšem mnohem zákeřnějším důsledkem se může stát to, že středeční atentát posílí pocit, že v Srbsku je možná jen autoritářská vláda.
Das noch gefährlichere Ergebnis ist, dass der Meuchelmord in Serbien den Glauben verstärken kann, dass hier nur ein autoritäres Regime möglich sei.
Rozhovory nejsou ani syrskou kličkou, jejímž cílem by bylo vyhnout se mezinárodnímu tribunálu ve věci atentátu na bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího.
Ebenso wenig handelt es sich dabei um einen Trick Syriens, um einem drohenden internationalen Tribunal über die Ermordung des früheren libanesischen Premierministers Rafik Hariri zu entgehen.
Izraelští extremisté spáchali atentát na premiéra Jicchaka Rabina ze strachu, že by dokázal získat širokou veřejnou podporu pro uzavření míru.
Israelische Extremisten ermordeten Ministerpräsident Yitzhak Rabin, damit er nicht weiter die breite Masse für einen Friedensschluss mobilisieren konnte.
K tomu bylo zapotřebí využít mučení s cílem zjistit, kdo jsou vůdci a kde se ukrývají, a následně je lapit nebo na spáchat atentát.
Dies erforderte den Einsatz von Folter, um die FLN-Führer zu identifizieren und aufzuspüren, gefolgt von ihrer Ergreifung oder Ermordung.
Bezprecedentní demonstrace proti syrské okupaci Libanonu po atentátu na bývalého premiéra Rafíka al-Harírího podle všeho nikterak neopadají.
Bei den beispiellosen Demonstrationen gegen die syrische Besatzung im Libanon im Gefolge der Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Rafik Hariri scheint kein Ende in Sicht.
Před více než sto lety spáchal korejský aktivista An Čung-gun atentát na prvního japonského premiéra Hirobumiho Ita.
Vor mehr als hundert Jahren ermordete der Koreaner Ahn Jung-geun den ersten japanischen Premierminister, Hirobumi Ito, auf einem Bahnhof in der chinesischen Stadt Harbin.
NEW YORK - V listopadu uplyne padesát let ode dne, kdy byl v texaském Dallasu spáchán atentát na amerického prezidenta Johna F.
NEW YORK - Diesen Monat vor 50 Jahren fiel US-Präsident John F. Kennedy in Dallas, Texas, einem Mordanschlag zum Opfer.
Po atentátu na Indiru Gándhíovou a jejího syna, někdejšího premiéra Rádžíva Gándhího se však kongres rozpadl a již se nevzpamatoval.
Doch mit der Ermordung Indira Gandhis und ihres Sohnes, des ehemaligen Premierministers Rajiv Gandhi, ist die Kongress-Partei zerfallen und hat sich nicht erholt.
Tři měsíce po podepsání smlouvy však byl na JFK spáchán atentát.
Doch drei Monate nach Unterzeichnung des Abkommens fiel JFK einem Attentat zum Opfer.

Suchen Sie vielleicht...?