Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ovy Tschechisch

Bedeutung -ovy Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ovy?

-ovy

nominativ, akuzativ a vokativ mužského neživotného a ženského rodu množného čísla přípony -ův  Petrovy dcery.  Petrovy stroje. genitiv ženského rodu jednotného čísla přípony -ův  Bez Petrovy zásluhy bychom to nedokázali. akuzativ mužského životného rodu množného čísla přípony -ův  Při večeři pohostíme i Petrovy kamarády.

Suchen Sie vielleicht...?

-ova | -ovi | -ovo | -ový | -ovné