Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ovné Tschechisch

Bedeutung -ovné Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ovné?

-ovné

odvozuje názvy poplatků ze substantiv všech rodů  startovné, šrotovné, pastelkovné

Suchen Sie vielleicht...?

-ova | -ovi | -ovo | -ovy | -ový