Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ovi Tschechisch

Bedeutung -ovi Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ovi?

-ovi

nominativ a vokativ mužského životného rodu množného čísla přípony -ův  Petrovi synové.

Suchen Sie vielleicht...?

-ova | -ovo | -ovy | -ový | -ovné