Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ovo Tschechisch

Bedeutung -ovo Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ovo?

-ovo

přivlastňuje předmět středního rodu mužskému životnému substantivu, ke kterému je přípona připojena; nominativ, akuzativ a vokativ středního rodu jednotného čísla přípony -ův  Petrovo vejce nář. v jihozápadočeském nářečí přivlastňuje i ostatní osoby  Petrovo bratr, Petrovo sestra

Suchen Sie vielleicht...?

-ova | -ovi | -ovy | -ový | -ovné