Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ový Tschechisch

Bedeutung -ový Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ový?

-ový

slouží k adjektivizaci podstatných jmen  sníh sněhový  kov kovový chem. určuje šestimocný chemický prvek ve sloučenině oxidu  oxid wolframový

Suchen Sie vielleicht...?

-ova | -ovi | -ovo | -ovy | -ovné