Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hmotnost Tschechisch

Bedeutung hmotnost Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hmotnost?

hmotnost

Gewicht fyzikální veličina, vlastnost hmoty, která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty  Toto závaží hmotnost pět kilogramů.

Übersetzungen hmotnost Übersetzung

Wie übersetze ich hmotnost aus Tschechisch?

hmotnost Tschechisch » Deutsch

Gewicht Masse Körpergewicht

Synonyme hmotnost Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hmotnost?

hmotnost Tschechisch » Tschechisch

zátěž váha tělesná hmotnost tíže tíha hmota

Deklination hmotnost Deklination

Wie dekliniert man hmotnost in Tschechisch?

hmotnost · Substantiv

+
++

Sätze hmotnost Beispielsätze

Wie benutze ich hmotnost in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Moje hmotnost není moc zajímavé téma hovoru.
Mein Gewicht ist kein sehr interessantes Gesprächsthema.
Tělesná hmotnost tlačí na meziobratlové ploténky, kostní klouby atd.
Das Körpergewicht drückt auf Bandscheiben, Gelenke und dergleichen.
Hmotnost.: 24 kg.
Gewicht: 24 kg.
Hmotnost: 24 kg.
Gewicht: 24 Kilo.
Hmotnost: 6 krát 10 na 21 tun.
Masse: Sechs mal zehn hoch 21 Tonnen.
Nemá to dostatečnou hmotnost.
Nicht genug Masse.
Hmotnost je asi 11 tisíc tun.
Sein Gewicht beträgt knapp 11.000 metrische Tonnen.
Jakou to hmotnost?
Wie groß ist es, Mr. Spock?
Hmotnost a struktura odkazuje na prostředí s nízkou gravitací. I na řídkou atmosféru.
Gewicht und Struktur weisen auf eine Umgebung mit geringer Schwerkraft hin und eine dünne Atmosphäre.
hmotnost, tím pádem přitažlivost.
Sie hat Masse, daher Schwerkraft.
jistou hmotnost, vysílá elektrické impulsy, pohybuje se.
Masse, elektrische Impulse, Bewegung.
Což je hmotnost tří mužů.
Das Gewicht von drei Männern.
Žádná hmotnost, žádná radiace.
Keine Massenanalyse, keine Strahlung.
Spadli téměř 39 mil, ale na tom není nic zas tak pozoruhodného, protože se prostě sečetla jejich hmotnost. Roberte.
Fast 60 Kilometer, aber das ist nicht so sensationell. wegen des addierten Gewichts, Robert.

Nachrichten und Publizistik

Teď ovšem jejich hmotnost stoupla přespříliš a stranická hierarchie ji nedokáže unést.
Und mittlerweile wird diese Last für Parteihierarchie möglicherweise zu schwer.
Nejlepší možností pro západní vlády je tedy provádět pomocí řady různých adaptivních nástrojů postupné změny, které časem získají kritickou hmotnost.
Die beste Alternative für die westlichen Regierungen besteht daher darin, einen durch eine Vielzahl von Anpassungsinstrumenten vorangetriebenen Kurs allmählicher Veränderungen zu verfolgen, die im Laufe der Zeit eine kritische Masse erreichen könnten.
Mnozí Severokorejci jsou dnes podvyživení a jejich tělesná hmotnost a výška jsou podstatně menší než u Jihokorejců.
Viele Nordkoreaner sind bereits unterernährt. Sie bringen weniger Gewicht auf die Waage und sind auch kleiner als die Südkoreaner.
Od Gleneagles se nahromadila kritická hmotnost veřejné podpory rozhodnému jednání v otázce klimatických změn.
Seit Gleneagles hat sich eine kritische Mehrheit gebildet, die eine entschiedenes Vorgehen gegen den Klimawandel öffentlich unterstützt.
Když si například pacienti CareMore každý den doma stoupnou na váhu, jejich hmotnost se automaticky odešle do zdravotnického centra.
Wenn beispielsweise die Patienten von CareMore zu Hause täglich auf die Waage steigen, wird ihr Gewicht automatisch an die Gesundheitsstation übermittelt.

Suchen Sie vielleicht...?