Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
ADJEKTIV hmotný KOMPARATIV hmotnější SUPERLATIV nejhmotnější

hmotný Tschechisch

Bedeutung hmotný Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hmotný?

hmotný

těžký; mající velkou hmotnost týkající se hmoty

Übersetzungen hmotný Übersetzung

Wie übersetze ich hmotný aus Tschechisch?

hmotný Tschechisch » Deutsch

stofflich materiell tastbar palpabel greifbar

Synonyme hmotný Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hmotný?

Deklination hmotný Deklination

Wie dekliniert man hmotný in Tschechisch?

hmotný · Adjektiv

+
++

Sätze hmotný Beispielsätze

Wie benutze ich hmotný in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Je to hmotný důkaz, ne jako Geass.
Bruder Ich hab Tee fur uns gemacht.
Všechen hmotný život byl zničen.
Ja, alles körperliche Leben.
Jeho postoj k přírodě je přísně hmotný.
Sein Interesse an der Natur gilt nur dem Materiellen.
Hmotný, vizuální důkaz!
Ich habe optische, handfeste Beweise.
Co kdybych zničil tuto loď, řekněte, nemáte na tom hmotný zájem?
Wenn ich das Schiff zerstöre, würde Ihnen das nichts ausmachen?
Protože hmotný nejsem.
Genauso wie die Frage, was bin ich?
Ta sklenice je nejsilnější hmotný důkaz, že jsem tam byl.
RUSTY: Das Glas ist der beste Beweis, dass ich da war.
Hmotný důkazy!
Gegenstände!
Trepkos píše, že hmotný důkaz.
Trepkos schreibt, er hat Beweise.
Jak jinak vysvětlíš ten písek v jeho plicích? Lepší hmotný důkaz ani nemůžeme chtít.
Der Sand in den Lungen ist der beste Beweis.
Michail Gorbačov strhává tuto zeď a tím končí sedmdesát let komunistického experimentu s tím související korupce, hmotný nedostatek a kriminalita.
Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein! Und bringen Sie die Sowjetherrschaft zu ihrem Ende. und damit das 70jährige Experiment: Kommunismus, mit Kämpfen in den Randgebieten, weitverbreiteter Korruption. und wirtschaftlicher Misere.
Vyslanec je hmotný.
Der Abgesandte ist körperlich.
Je hmotný.
Er ist körperlich.
Pokud jsme ji špatně sestrojili, mohlo by to. vyvolat molekulární explozi, a k řetězové rakci. která by zničila, veškerý hmotný vesmír.
Wenn wir es falsch konstruiert haben, könnte es wie Sprengstoff wirken und die Materie im Universum auslöschen.

Nachrichten und Publizistik

Rostoucí populace rozřeďuje nejen akumulovaný hmotný kapitál, ale i lidský kapitál.
Eine wachsende Bevölkerung schmälert nicht nur die Ansammlung des physischen Kapitals, sondern auch die des Humankapitals.
V rozvinutých zemích si spotřebitelé stále více uvědomují, že zatímco jejich hmotný blahobyt je možná vyšší než kdykoliv dříve, jejich kvalita života v případě poškozeného životního prostředí trpí.
In den Industriestaaten erkennen die Konsumenten immer mehr, dass ihr materielles Wohlergehen zwar höher ist als je zuvor, ihre Lebensqualität aber unter einer geschädigten Umwelt leidet.
Zdá se, že technokracie může fungovat tak dlouho, dokud většina lidí pocit, že z hmotný prospěch, což v Evropě platilo téměř 50 let a v Číně to možná platí dodnes.
Technokratie kann anscheinend dann funktionieren, wenn die meisten Menschen das Gefühl haben, materiell davon zu profitieren, wie es in Europa fast fünfzig Jahre lang der Fall war und vielleicht heute noch für China gilt.
Tato otázka velmi silný hmotný význam, neboť úřední potvrzení o mučednictví je spjato s přidělováním půdy a finančními náhradami pro rodiny.
Da die amtliche Bescheinigung des Märtyrertums mit Landübertragungen und Schadensersatzzahlungen an die Familien verbunden ist, hat diese Frage eine sehr reale, materielle Bedeutung.
Finanční kapitál může snadněji překračovat hranice a hmotný kapitál se dokáže přemisťovat téměř se stejnou rychlostí.
Grenzen sind für Finanzkapital leichter zu überwinden und das physische Kapital kann beinahe ebenso schnell transferiert werden.
I ve své vrcholné době, od počátku 80. let do roku 2007, deregulovaný kapitalismus po americku přinášel v nejbohatší zemi světa hmotný blahobyt pouze těm nejbohatším.
Und selbst in seiner Blütezeit, vom Anfang der 1980er Jahre bis 2007, machte der deregulierte Kapitalismus amerikanischen Stils im reichsten Land der Welt nur die Allerreichsten reicher.
Region bude mít i nadále dlouhodobý hmotný zájem na takové WTO, která bude zajišťovat svobodnější obchod na celém světě, tedy nikoliv bilaterálně nebo regionálně, nýbrž multilaterálně.
Es wird auch in der langfristigen Zukunft wichtig für die Region sein, dass die WHO sich für die Liberalisierung des Handels weltweit einsetzt, das heißt multilateral, nicht bilateral oder regional.

Suchen Sie vielleicht...?