Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ství Tschechisch

Bedeutung -ství Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ství?

-ství

přípona tvořící podstatné jméno  manželství  partnerství  přátelství  hackerství  železářství

Übersetzungen -ství Übersetzung

Wie übersetze ich -ství aus Tschechisch?

-ství Tschechisch » Deutsch

-schaft -keit -heit

Suchen Sie vielleicht...?