Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-stvo Tschechisch

Bedeutung -stvo Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -stvo?

-stvo

odvozuje ze substantiv vyjadřujících jména osob či (zřídka) jiných entit názvy hromadné, vyjadřující skupinu jakožto celek  čtenářstvo  mužstvo  vodstvo  včelstvo

Suchen Sie vielleicht...?