Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-an Tschechisch

Bedeutung -an Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -an?

-an

slouží k pojmenování obyvatel podle místa pobytu  Amerika - Američan  Praha - Pražan  vesnice - vesničan  kraj - krajan  ostrov - ostrovan slouží k substantivizaci přídavných jmen  prachový - prašan chem. určuje název soli kyslíkaté anorganické kyseliny se šestimocným centrálním chemickým prvkem (odvozeno od názvu kyseliny se zakončením -ová).  síran sodný  thiosíran sodný  selenan sodný # určuje název soli jiné kyseliny se zakončením -ová (obvykle organické). #* # určuje název nasyceného uhlovodíku (alifatického i (poly-)cyklického) #* #* #* #* #* #* # určuje název sloučeniny nekovu s vodíkem. #* #* slouží k dodání expresivního nádechu substantivům  buran  křupan  hošan  divan  otoman  kaplan  zeman -->

Synonyme -an Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu -an?

-an Tschechisch » Tschechisch

-ák -ec