Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

vyústění Tschechisch

Übersetzungen vyústění Übersetzung

Wie übersetze ich vyústění aus Tschechisch?

vyústění Tschechisch » Deutsch

Mündung

Deklination vyústění Deklination

Wie dekliniert man vyústění in Tschechisch?

vyústění · Substantiv

+
++

Sätze vyústění Beispielsätze

Wie benutze ich vyústění in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Ty komíny po stranách vypadají jako vyústění stok.
Die großen Öffnungen da sind vermutlich Abwasserkanäle.
A vyústění kanálů?
Und die offenen Gräben?
Nebylo by to logické vyústění příběhu?
Wäre das nicht das logische Ende dieser Sache?
A logicky vzato, to sto možných vyústění. Každé z nich může naši situaci ještě zhoršit.
Logisch betrachtet gibt es aber auch 100 Variablen, von denen uns jede in eine noch schlimmere Lage versetzen könnte.
Kopou několik tunelů, takže vyústění bude víc.
Sie werden viele Tunnel gegraben haben, mit vielleicht noch mehr Ausgängen.
Čím déle nám to trvá tím dříve může nepřítel zjistit vyústění tunelů.
Je länger wir uns Zeit lassen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Tunnel entdecken.
Jaké kouzelné a vítané vyústění.
Was für ein bezauberndes und begrüßenswertes Eintreten.
Umím si představit, že orgány budou chtít zabránit takovému vyústění taktiky rozhodnou silou.
Ah! Unterschreiben!
Po dramatickém vyústění událostí, pan Taro opouští studio.
Mitten im Wahlkampf verlässt Monsieur Taro unerwartet das Studio.
Nedá se popřít, že během své dlouhé kariéry můj otec uzavíral dohody, kde něčí smrt byla pravděpodobné vyústění.
Kein Zweifel, dass mein Vater während seiner langen und legendären Karriere Geschäfte eingefädelt hat, wo der Tod von irgendjemand irgendwo ein wahrscheinliches Ergebnis war.

Nachrichten und Publizistik

Napjatý zápas mezi dvěma demokraty, Barackem Obamou a Hillary Clintonovou, teprve čeká na vyústění.
Ein knapper Wettkampf zwischen den beiden Demokraten Barack Obama und Hillary Clinton hart noch immer der Auflösung.
Vyústění krize je vždy těžké předvídat.
Das Endspiel in einer Krise lässt sich immer schwer vorhersagen.
Vyhnout se tomuto vyústění ovšem nebude snadné, neboť to bude vyžadovat, aby genetické zdokonalování buď nebylo dostupné nikomu, nebo aby bylo dostupné všem.
Eine derartige Entwicklung zu verhindern, wird allerdings nicht einfach sein. Es erfordert nämlich, dass die Selektion mit dem Ziel genetischer Verbesserungen entweder allen oder niemandem offen steht.

Suchen Sie vielleicht...?