Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hnijící Tschechisch

Übersetzungen hnijící Übersetzung

Wie übersetze ich hnijící aus Tschechisch?

hnijící Tschechisch » Deutsch

faulend

Synonyme hnijící Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hnijící?

hnijící Tschechisch » Tschechisch

hnilobný zahnívající shnilý sapro- nahnilý

Deklination hnijící Deklination

Wie dekliniert man hnijící in Tschechisch?

hnijící · Adjektiv

+
++

Sätze hnijící Beispielsätze

Wie benutze ich hnijící in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Řeka. Jako hnijící měsíčky.
Wie abgestandenes Ringelblumenwasser!
Lidé říkají.že to, co očišťuje tento hnijící svět, není čistý bílý sníh ale sníh, který je potřísněn ohnivou červení: sníh podsvětí.
Die Leute sagen: Nicht weißer Schnee reinigt die Welt, sondern der rote Schnee der Rache.
Ta hnijící těla jenom zatěžují dětskou představivost.
Diese faulenden Leichen sind große Stolpersteine für die kindliche Vorstellungskraft.
A že jsem tak smělý, kde je hnijící tělo Rowan Morrisonové?
Darf ich dann fragen, wo die faulende Leiche von Rowan Morrison ist?
Znám někoho sladšího. Možná nevinný, možná sladký, ale hnijící maso je stejně nejlepší.
Ich kenne etwas Süßeres. nicht halb so gut wie faules Fleisch.
Jak to myslíš? Ryby jedí hnijící hmotu.
Fische fressen Aas.
Jestli teď zklameš. tak tvou hnijící mrtvolu. předhodím červům!
Denn wenn du versagst, werde ich deinen fauligen Leichnam den Würmern zum Fraß überlassen.
Že jejich kůže. je sukovitá a plná puchýřů jako hnijící stromy.
Ihr Fleisch ist knorrig und voller Blasen, wie verrottende Stämme.
Ta hnijící vegetace.
Die verrottende Vegetation.
A tehdy, když jsem vklouzl do její hnijící štěrbiny, bylo to tak studené a nepříjemné.
Als ich in ihre verwesende Spalte glitt, war es so kalt und widerlich.
Takže, jaký druh hnijící šupinaté příšerky pro vás mám zabít tentokrát?
Und welche Supermonster soll ich diesmal für euch kaltmachen?
A že tahle hnijící nestrávitelná krysí díra potřebuje někoho jako je Rory.
Also, das ist jetzt nicht fair. Sie sagen, meine Tochter schafft es!
V sedm ráno,. Jakmile utichla lesní kouzla prišel ošetrovatel do haly. Našel ředitele v tranzu a smrtelnou hnijící trávu.
Morgens um sieben Uhr kam der Schularzt in den Meditationsraum, nachdem der Bannspruch aber bereits aufgehoben war.
Jeden hnijící v neobydleným bytu.
Organversagen in einem leerstehenden Haus.

Suchen Sie vielleicht...?