Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

abalienace Tschechisch

Bedeutung abalienace Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch abalienace?

abalienace

práv., zast. převod práva, při němž se zhorší právní postavení převodce a zlepší právní postavení nabyvatele práv., zast. alienace

Suchen Sie vielleicht...?