Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

abakový Tschechisch

Bedeutung abakový Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch abakový?

abakový

vztahující se k abace  Abaková vlákna patří k základním textilním materiálům. vztahující se k abaku

Suchen Sie vielleicht...?