Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

a- Tschechisch

Bedeutung a- Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch a-?

a-

označuje opak, zápor, chybění (ve složeninách s cizími slovy začínajícími souhláskou)  atypický = netypický, amorfní = beztvarý, amorální = nemorální

Synonyme a- Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu a-?

a- Tschechisch » Tschechisch

předpona záporu neexistence něčeho ne-