Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

62letý Tschechisch

Bedeutung 62letý Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 62letý?

62letý

mající věk šedesát dva (dvaašedesát) roků trvající šedesát dva roků  Babička žila 62letý život.