Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

22letý Tschechisch

Bedeutung 22letý Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch 22letý?

22letý

mající věk dvacet dva (dvaadvacet) roků trvající dvacet dva roků