Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-tel Tschechisch

Bedeutung -tel Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -tel?

-tel

vytváří činitelské názvy ze sloves a dějových jmen  majitel  narušovatel  spotřebitel  učitel