Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-ost Tschechisch

Bedeutung -ost Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -ost?

-ost

názvy vlastností v nejširším slova smyslu  radost  podobnost  rychlost  opilost děje projevující tyto vlastnosti  pobožnost  výtržnost nositele těchto dějů  společnost  písemnost  slavnost  místnost

Übersetzungen -ost Übersetzung

Wie übersetze ich -ost aus Tschechisch?

-ost Tschechisch » Deutsch

-nis -keit -heit

Suchen Sie vielleicht...?