Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

-né Tschechisch

Bedeutung -né Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch -né?

-né

odvozuje názvy poplatků ze substantiv všech rodů  vodné, stočné, vstupné