Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

maurice Tschechisch

Sätze maurice Beispielsätze

Wie benutze ich maurice in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Manželka Maurice Pauqueta.
Mme. Maurice Pauquet.
Námořníci Maurice Goldberg, George Anderson.
Malrosenanwärter Maurice Goldberg. Vollmatrose George Hannisson.
Maurice Obregon, k vašim službám.
Maurice Obregon, zu lhren Diensten.
Etienne, Maurice a Jacques.
Etienne, Maurice und Jacques.
Dobrý den, Maurice?
Hallo? Maurice?
Probudila jsem se o deset let později v Pigalle a princ byl Maurice.
Zehn Jahre später wachte ich in Pigalle auf. - Und der Märchenprinz.
Ale. ale jak znáte Maurice?
Aber. woher kennen Sie Maurice?
Dobrá hra, Maurice?
Gutes Spiel, Maurice?
A jak jde život tobě, Maurice?
Wie ist es dir so ergangen, Maurice?
Maurice, hodilo by se ti 2500 dolarů?
Maurice, kannst du 2.500 Dollar gebrauchen?
O něco dříve toho odpoledne ve 2:30 byl Maurice v šachovém klubu.
Um14.30Uhr war Maurice im Schachclub gewesen.
Jasně, Maurice.
Klar, Maurice.
Řekni mu, že Maurice žádá jeho služby.
Sag ihm, Maurice braucht ihn.
Bylo přesně 16:23, když vytáhli Maurice ven.
Um16.23Uhr wurde Maurice rausgeschleppt.

Nachrichten und Publizistik

Maurice Obstfeld později poukázal na to, že kromě fiskálních transferů měnová unie potřebuje jasně definovaná pravidla pro půjčky poslední záchrany.
Später wies Maurice Obstfeld darauf hin, dass eine Währungsunion zusätzlich zu Fiskaltransfers klar definierte Regeln für den Kreditgeber letzter Instanz benötigt.
Jak nedávno poznamenali ekonomové Maurice Obstfeld a Galina Haleová, německé a francouzské banky čerpaly obrovské zisky ze zprostředkování toků mezi asijskými střadateli a evropskou periferií.
Die Ökonomen Maurice Obstfeld und Galina Hale haben kürzlich festgestellt, dass die deutschen und französischen Banken als Intermediäre zwischen asiatischen Sparern und der europäischen Peripherie enorm profitiert haben.
Rudiho studenty byli všichni význační američtí mezinárodní makroekonomové, kteří studovali na MIT, například Jeffrey Frankel, Paul Krugman, Maurice Obstfeld či Ken Rogoff.
Jeder hervorragende amerikanische internationale Makroökonom, der nach MIT ging, unter ihnen Jeffrey Frankel, Paul Krugman, Maurice Obstfeld und Ken Rogoff, war Rudis Student.

maurice Deutsch

Sätze maurice ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich maurice nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Mme. Maurice Pauquet.
Manželka Maurice Pauqueta.
Maurice Pauquet! Dr. Pauquet, der Nervenspezialist?
Dr. Pauqueta, toho psychiatra?
Malrosenanwärter Maurice Goldberg. Vollmatrose George Hannisson.
Námořníci Maurice Goldberg, George Anderson.
Maurice Obregon, zu lhren Diensten.
Maurice Obregon, k vašim službám.
Und Maurice, es freut mich außerordentlich.
Maurici, jsme rádi, že zase vidíme. Myslím to upřímně.
Maurice.
Maurici.
Maurice, sie nimmt eben nicht gern Medikamente.
Maurici, víš přece, jak nemá ráda léky.
Nein, Maurice, ich nehme morgen früh den ersten Zug.
Ne, Maurici, bohužel. Odjíždím zítra prvním ranním vlakem.
Maurice?
Maurici?
Etienne, Maurice und Jacques.
Etienne, Maurice a Jacques.
Hallo? Maurice?
Dobrý den, Maurice?
Ich schwöre, Maurice.
Přísahám, Maurici!
Aber. woher kennen Sie Maurice?
Ale. ale jak znáte Maurice?
Immer noch Maurice?
Stále kvůli Mauricovi?

Nachrichten und Publizistik

Später wies Maurice Obstfeld darauf hin, dass eine Währungsunion zusätzlich zu Fiskaltransfers klar definierte Regeln für den Kreditgeber letzter Instanz benötigt.
Maurice Obstfeld později poukázal na to, že kromě fiskálních transferů měnová unie potřebuje jasně definovaná pravidla pro půjčky poslední záchrany.
Die Ökonomen Maurice Obstfeld und Galina Hale haben kürzlich festgestellt, dass die deutschen und französischen Banken als Intermediäre zwischen asiatischen Sparern und der europäischen Peripherie enorm profitiert haben.
Jak nedávno poznamenali ekonomové Maurice Obstfeld a Galina Haleová, německé a francouzské banky čerpaly obrovské zisky ze zprostředkování toků mezi asijskými střadateli a evropskou periferií.
Jeder hervorragende amerikanische internationale Makroökonom, der nach MIT ging, unter ihnen Jeffrey Frankel, Paul Krugman, Maurice Obstfeld und Ken Rogoff, war Rudis Student.
Rudiho studenty byli všichni význační američtí mezinárodní makroekonomové, kteří studovali na MIT, například Jeffrey Frankel, Paul Krugman, Maurice Obstfeld či Ken Rogoff.

Suchen Sie vielleicht...?