Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

matrjoška Tschechisch

Bedeutung matrjoška Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch matrjoška?

matrjoška

tradiční ruská vyřezávaná malovaná panenka; několik se jich vkládá do sebe od nejmenší po největší a tvoří soupravu  První matrjoška byla v Rusku vyrobena teprve v 90. letech 19. století. (v informatice) název CSS hacku spočívajícího ve vzájemném obalování (vnořování) HTML elementů podobně jako u původní matrjošky

Übersetzungen matrjoška Übersetzung

Wie übersetze ich matrjoška aus Tschechisch?

matrjoška Tschechisch » Deutsch

Matrjoschka

Suchen Sie vielleicht...?