Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hnací řemen Tschechisch

Übersetzungen hnací řemen Übersetzung

Wie übersetze ich hnací řemen aus Tschechisch?

hnací řemen Tschechisch » Deutsch

Treibriemen Antriebsriemen

Synonyme hnací řemen Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hnací řemen?

hnací řemen Tschechisch » Tschechisch

hnací pás

Grammatik hnací řemen Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hnací řemen in Tschechisch?

hnací + řemen · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hnací řemen Beispielsätze

Wie benutze ich hnací řemen in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Hnací sílu, jejímž impulsem bylo svržení Miloševiče, je nutno zachovat.
Die Triebkraft, die aus der Niederlage Milosevics entstanden ist, muss beibehalten werden.
Hnací silou je přitom vnější poptávka, neboť Německo jako druhý největší vývozce na světě těží z celosvětového boomu.
Das Zugpferd ist die Auslandsnachfrage, denn als zweitgrößter Exporteur der Welt profitiert Deutschland vom globalen Boom.
Skutečnou hnací sílu představují dva aspekty.
Dahinter stehen im Wesentlichen zwei Antriebskräfte.
V důsledku toho se tyto rezervy staly hnací silou hospodářského populismu.
In der Folgezeit bildeten diese Reserven den Treibstoff für wirtschaftspopulistische Maßnahmen.
Přítomnost zahraničních vojsk představuje hnací sílu nacionalistických a džihádistických reakcí.
Die Anwesenheit ausländischer Truppen ist den Nationalisten und Jihadisten, Ansporn für weitere Vergeltungsmaßnahmen.
Trh je prý nejlepším arbitrem toho, jak alokovat vzácné zdroje, a měl by proto fungovat jako hlavní hnací síla ekonomiky.
Der Markt sei in der Frage der Zuweisung knapper Ressourcen der beste Schiedsrichter und sollte daher als Haupttriebkraft einer Volkswirtschaft dienen.
Nové průmyslové obory a hnací motory ekonomiky jednadvacátého století vzniknou ze stále propojenějšího úsilí v oblasti biologie a inženýrství.
Die Industrien und wirtschaftlichen Triebkräfte des 21. Jahrhunderts werden aus den zunehmend gemeinsam erfolgenden Anstrengungen von Biologie und Technik kommen.
Ovšemže, hnací silou evropské integrace je od jejích prvních let netrpělivá nespokojenost.
Natürlich war ungeduldige Unzufriedenheit seit den Anfängen eine treibende Kraft hinter der europäischen Integration.
Rozhodně si ale myslím, že napětí mezi těmito dvěma názory bylo během poslední stovky let velice cennou hnací silou lidského pokroku.
Ich glaube aber, dass die Spannung zwischen ihren beiden Sichtweisen in den letzten Hundert Jahren eine sehr wertvolle treibende Kraft für den menschlichen Fortschritt gewesen ist.
Jak polská, tak ukrajinská zkušenost přesvědčily, že vůle žít důstojně je nejsilnější hnací síla lidského jednání, síla schopná překonat i ten největší strach.
Die Erfahrungen in Polen und in der Ukraine überzeugten mich, dass der Wunsch, in Würde zu leben, der stärkste Antrieb des Menschen zum Handeln ist. Ein Antrieb, der im Stande ist, selbst die größte Angst zu überwinden.
Také náš důraz na investice - klíčový hnací motor růstu, tvorby pracovních míst a rozvoje - se začíná vyplácet.
Unser Schwerpunkt auf Investitionen - eine der wichtigsten Triebkräfte für Wachstum, Arbeitsplätze und Entwicklung - beginnt ebenfalls Früchte zu tragen.
Některé iniciativy by si vzaly na mušku nerovnost přímo; jiné by oslabily její hnací síly.
Mit manchen Initiativen würde man die Ungleichheit direkt bekämpfen, andere würden manche der ihr zugrunde liegenden Kräfte entschärfen.
Hnací silou není jedna jediná národní kultura; globalizaci pohání nedočkavý individualismus, který čerpá z rostoucího arzenálu masových symbolů.
Dominant wird nicht eine bestimmte nationale Kultur sein, sondern nur noch jener rastlose Individualismus, der sich aus einem wachsenden Zeichenfundus bedient.
Na rozdíl od mexické, čínské či ruské revoluce není hnací silou současného konfliktu ekonomická nerovnoprávnost.
Im Gegensatz zu den Revolutionen in Mexiko, China und Russland wird der aktuelle Konflikt nicht durch wirtschaftliche Entrechtung geschürt.

Suchen Sie vielleicht...?