Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hmyzí jed Tschechisch

Synonyme hmyzí jed Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hmyzí jed?

hmyzí jed Tschechisch » Tschechisch

hadí jed

Grammatik hmyzí jed Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hmyzí jed in Tschechisch?

hmyzí + jed · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hmyzí jed Beispielsätze

Wie benutze ich hmyzí jed in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Jaké potraviny ale jed obsahovaly?
Aber welche Nahrungsmittel waren kontaminiert worden?
Pšenicí se krmila kuřata, ovce a krávy, a jed tak pronikl i do masa, mléka, sýru a másla.
Da das Korn an Hühner, Schafe und Kühe gefüttert worden war, waren Fleisch, Käse und Butter kontaminiert.
Jed se brzy dostal do těl ryb a tažných ptáků.
Schon bald war Fisch kontaminiert, Zugvögel ebenfalls.
S tragickým bombovým útokem na ústředí mise OSN v Iráku pronikl jed terorismu k humanitární práci světové organizace.
Mit den tragischen Bombenanschlägen auf das UNO-Hauptquartier im Irak hat der Terrorismus nun auch die humanitäre Arbeit der Vereinten Nationen erfasst.
Můžete vzít jed na to, že v jakékoliv předvolební prezidentské kampani v USA přijde ke slovu protekcionismus, jak se také stalo.
Man kann bei jeder Kampagne für die US-Präsidentschaftswahlen davon ausgehen, dass Protektionismus einsetzt, so wie jetzt.
Zahraniční bankovní fúze se ukázaly jako smrtelný jed pro centrální bankéře eurozóny.
Ausländische Bankenfusionen haben sich als Gift für die Zentralbankchefs der Eurozone erwiesen.
Právě naopak, tyto zasuté vzpomínky v tichosti vypouštějí do života obětí jed vyvolávající zdánlivě nevysvětlitelné psychiatrické symptomy, a proto -li dojít k léčbě, je třeba je vynést na světlo.
Ganz im Gegenteil, diese verschütteten Erinnerungen zerstören das Leben der Opfer unbemerkt und führen zu anscheinend unerklärlichen psychiatrischen Symptomen, weswegen man diese Erinnerungen ans Tageslicht fördern müsse, um eine Heilung zu ermöglichen.
Avšak výsledné spory lze řešit a politický jed zneškodnit prostřednictvím dohledu multilaterálních institucí, jejichž závazkem je dosahování široce klenutého blaha.
Durch multilaterale Institutionen, die dazu verpflichtet sind, das Beste für alle zu erreichen, können jedoch die daraus entstehenden Kontroversen gelöst und der politische Stachel entfernt werden.
Kruté pravdy, jež před náš lid postavila Komise pravdy a usmíření, vysály jed z naší politiky.
Die bittere Wahrheit, wie sie vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission dargelegt wurde, entzog unserer Politik das Gift.
Po léta dávkuje společnosti pomalu působící jed.
Über viele Jahre hat sie der Gesellschaft ihr langsam wirkendes Gift verabreicht.
Problémem je, že každý píše dějiny po svém a neexistují váhy, které by dokázaly stanovit přesný bod, v němž se lék sjednocujícího vlastenectví zvrhává ve smrtelný jed zuřivého nacionalismu.
Das Problem besteht darin, dass jeder die Geschichte auf seine Wese schreibt und dass es kein Maß dafür gibt, wann das Heilmittel des einigenden Patriotismus in das tödliche Gift des fanatischen Nationalismus umschlägt.

Sätze hmyzí jed ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich hmyzí jed nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Sie sollten zu Jed Leland gehen.
Zajděte za Jedem Lelandem.
Schön, dich zu sehen, Onkel Jed.
Rád vidím, strýčku Jede.
Onkel Jed hat aufgepasst.
Strýček Jed nás hlídal.
Bis später, Jed.
Ahoj, Jede.
Willst du die hier auch, Jed?
Tohle chceš taky, Jede?
Jed. was ist mit deiner Familie?
Jede, a co tvoje rodina?
Wie lange, Jed?
Jak dlouho, Jede?
Ich bin nach Jed Smith benannt.
Táta pojmenoval po Jedu Smithovi.
Kann man von hier nicht sagen, Jed.
To nemůžeš odsud poznat, Jede.
Können Sie meinen Vater finden. Tom Eckert? Ich bin Jed.
Našel byste mýho tátu Toma Eckerta?
Toni. Erica. Dies sind Matt und Jed Eckert.
Toni, Erico, to jsou Jed a Matt Eckertovi.
Ich heiße Jed.
jsem Jed.
Sie wollen sie dir übergeben, Jed.
Chtějí je dát k tobě, Jede.
Komm mit mir, Jed.
Pojď se mnou, Jede.

Suchen Sie vielleicht...?

hmyzí | jed