Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hmota pohonná Tschechisch

Übersetzungen hmota pohonná Übersetzung

Wie übersetze ich hmota pohonná aus Tschechisch?

hmota pohonná Tschechisch » Deutsch

Treibstoff

Grammatik hmota pohonná Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hmota pohonná in Tschechisch?

pohonný + hmota · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hmota pohonná Beispielsätze

Wie benutze ich hmota pohonná in einem tschechischen Satz?

Nachrichten und Publizistik

Podle některých lidí žijeme na pokraji nanotechnologické revoluce, kdy se hmota konstruuje v měřítku tisíckrát menším, než dokážeme rozeznat pouhým okem, a dobře známé materiály se chovají neočekávaně.
Wir leben - so meinen einige - am Rande einer nanotechnologischen Revolution: Materie wird in einem Maßstab konstruiert, der tausendmal kleiner ist als mit bloßem Auge erkennbar wäre, und in dem bekannte Materialien sich völlig unerwartet verhalten.
V nanometrickém měřítku (asi 50000krát menším než šířka lidského vlasu) se hmota chová neobvykle: měkké materiály tvrdnou, nehybné materiály se dávají do pohybu a neškodné látky se mění ve zhoubné.
Im Nanometermaßstab (ca. 50.000-mal kleiner als die Breite eines menschlichen Haars) verhält sich Materie auf ungewohnte Weise: Schwache Materialien werden stark, träge Materialien werden aktiv, und harmlose Materialien werden schädlich.
Panel OSN o změně klimatu odhaduje, že sněhová hmota Antarktidy se během tohoto století ve skutečnosti rozroste.
Die Klimakommission der Vereinten Nationen schätzt, dass die Schneemasse in der Antarktis im Verlaufe dieses Jahrhunderts tatsächlich zunehmen wird.
Voda vytékající z lahve je v podstatě hmota ztrácející potenciální energii.
Herabfließendes Wasser ist Materie, die ihre potenzielle Energie verliert.
Jeden z těchto článků byl o zvláštní teorii relativity, která popisuje, jak se prostor a čas, nebo hmota a energie ve velkých rychlostech mísí.
Eine dieser Arbeiten war die Spezielle Relativitätstheorie, in der Einstein beschrieb, wie sich Raum und Zeit, oder Masse und Energie bei hoher Geschwindigkeit zusammenfügen.

Suchen Sie vielleicht...?