Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hmota nátěrová Tschechisch

Übersetzungen hmota nátěrová Übersetzung

Wie übersetze ich hmota nátěrová aus Tschechisch?

hmota nátěrová Tschechisch » Deutsch

Lack Farbstoff Farbe Anstrichmittel Anstrichfarbe Anstrich

Synonyme hmota nátěrová Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hmota nátěrová?

hmota nátěrová Tschechisch » Tschechisch

lak barva

Grammatik hmota nátěrová Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hmota nátěrová in Tschechisch?

nátěrový + hmota · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hmota nátěrová Beispielsätze

Wie benutze ich hmota nátěrová in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

A to je umělá hmota!
Tolles Plastik, hm?
A impulzy jsou energie a hmota.
Impulse sind Energie und Materie.
Ionizovaná hmota, hon z plynných částic.
Ionisierte Masse, eine Spur von Dampfpartikeln.
Konečně nějaká pohonná hmota!
Mein Motor war am Abnippeln.
Hmota se mění na energii.
Masse wird zu Energie.
Toto je největší objev v dejinách vědy. Organická hmota.
Diese Materie alleine ist schon ein großes Geschenk für uns.
Vakuum vesmíru a tato hmota, to uchovávaly v hibernačním stavu.
Im All wurde sie schlagartig komprimiert, und es entstand eine molekulare Struktur.
Jestli ta hmota může odrážet i obsahovat enormní množství energie, pak její kůže musí mít stejnou schopnost.
Es ist also möglich, dass in der Materie die Energie ihres Umfelds komprimiert wurde. Sie in einer Spore konserviert wurde, um dann hier freigesetzt zu werden?
Guilala šíří zkázu a smrt. Tato hmota může zastavit.
Wir müssen ein Mittel gegen den zerstörerischen Guilala finden.
Je někde tímto směrem a podle údajů to není pevná hmota.
Sie ist in der Richtung, und sie ist kein solider Körper.
Ale důležitější je, že naše přístroje jsou schopné vyhledat jakékoli těleso v našem vesmíru, je to energie nebo hmota.
Aber was wichtiger ist: Unsere Instrumente sind darauf ausgelegt, Energie und Materie im Universum zu lokalisieren und zu identifizieren.
Anebo konkrétněji, jeden hmota, druhý antihmota.
Oder, genauer gesagt, eins Materie, das andere Antimaterie.
Hmota a antihmota se v případě kontaktu navzájem vyruší.
Materie und Antimaterie haben die Tendenz, sich aufzuheben.
Jeden je hmota, ten druhý antihmota.
Nur einer ist Materie, der andere Antimaterie.

Nachrichten und Publizistik

Podle některých lidí žijeme na pokraji nanotechnologické revoluce, kdy se hmota konstruuje v měřítku tisíckrát menším, než dokážeme rozeznat pouhým okem, a dobře známé materiály se chovají neočekávaně.
Wir leben - so meinen einige - am Rande einer nanotechnologischen Revolution: Materie wird in einem Maßstab konstruiert, der tausendmal kleiner ist als mit bloßem Auge erkennbar wäre, und in dem bekannte Materialien sich völlig unerwartet verhalten.
V nanometrickém měřítku (asi 50000krát menším než šířka lidského vlasu) se hmota chová neobvykle: měkké materiály tvrdnou, nehybné materiály se dávají do pohybu a neškodné látky se mění ve zhoubné.
Im Nanometermaßstab (ca. 50.000-mal kleiner als die Breite eines menschlichen Haars) verhält sich Materie auf ungewohnte Weise: Schwache Materialien werden stark, träge Materialien werden aktiv, und harmlose Materialien werden schädlich.
Panel OSN o změně klimatu odhaduje, že sněhová hmota Antarktidy se během tohoto století ve skutečnosti rozroste.
Die Klimakommission der Vereinten Nationen schätzt, dass die Schneemasse in der Antarktis im Verlaufe dieses Jahrhunderts tatsächlich zunehmen wird.
Voda vytékající z lahve je v podstatě hmota ztrácející potenciální energii.
Herabfließendes Wasser ist Materie, die ihre potenzielle Energie verliert.
Jeden z těchto článků byl o zvláštní teorii relativity, která popisuje, jak se prostor a čas, nebo hmota a energie ve velkých rychlostech mísí.
Eine dieser Arbeiten war die Spezielle Relativitätstheorie, in der Einstein beschrieb, wie sich Raum und Zeit, oder Masse und Energie bei hoher Geschwindigkeit zusammenfügen.

Suchen Sie vielleicht...?