Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlubinná puma Tschechisch

Übersetzungen hlubinná puma Übersetzung

Wie übersetze ich hlubinná puma aus Tschechisch?

hlubinná puma Tschechisch » Deutsch

Wasserbombe Unterwasserbombe

Grammatik hlubinná puma Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hlubinná puma in Tschechisch?

hlubinný + puma · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hlubinná puma ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich hlubinná puma nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Das Beste, was es hier gibt: Old Puma Rye.
Nejlepší režná na Západě.
Der Puma schreit Beleidigungen und ist tapfer.
Puma řve a je statečná.
Puma oder Kojote.
Jsi-li puma nebo kojot.
Spähe wie ein Falke, sei geduldig wie der Biber, mutig wie der Puma, damit er gut lernt.
Buď ostražitý jako jestřáb, trpělivý jako bobr, a odvážný, jako puma. To ho dobře nauč.
Er erschießt einen Puma aus einem Kilometer Entfernung.
Je dobrý střelec! - Trefí pumu i na jednu míli!
Das ist doch Puma.
To je Puma.
Der gute alte Puma.
Starý dobrý Puma.
Puma ritt an unserer Haustür vorbei und hat ihn einfach runtergeworfen.
Pravda, nechovali se nějak zdvořile. Přiklusal zprudka k domu a hodil ho na práh.
Puma, mein Feind und Lebensretter.
Pumo, ctihodný protivníku.
Machen Sie bitte den Dolmetscher. - Puma ist Häuptling der Comanchen.
Mohl bych využít vašich znalostí, abyste těm Komančům řekl.
Häuptling Puma?
Náčelník Puma?
Soviel ich weiß, sprechen einige Häuptlinge unsere Sprache. Häuptling Puma versteht fast alles. Mr. McLintock ist aber ihr Sprecher.
Zdá se, pánové, že ačkoli někteří z náčelníků mluví anglicky, a náčelník Puma je v našem jazyce zběhlý, vybrali si pana McLintocka, aby byl jejich mluvčím.
Ich wollte, dass ich dazu imstande wäre, Puma.
Skoro si přeju, abych to mohl zařídit, Pumo.
Puma hat mir sein Wort gegeben.
Někdo by mohl přijít k úrazu. Je pro tebe slovo Puma dostatečné?

Suchen Sie vielleicht...?