Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlubinná bomba Tschechisch

Synonyme hlubinná bomba Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hlubinná bomba?

hlubinná bomba Tschechisch » Tschechisch

hloubková puma

Grammatik hlubinná bomba Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hlubinná bomba in Tschechisch?

hlubinný + bomba · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hlubinná bomba Beispielsätze

Wie benutze ich hlubinná bomba in einem tschechischen Satz?

Einfache Sätze

Toho dne vybuchla první atomová bomba.
An jenem Tag ging die erste H-Bombe hoch.

Nachrichten und Publizistik

Dokonce i dnes dělí Bomba svět do dvou skupin: na několik málo států, které ji mají, a na mnoho států, které ji nemají.
Die Verfügung über diese Waffe teilt bis heute die globale Staatenwelt in zwei Klassen ein, in die wenigen Nuklearmächte und die vielen Habenichtse.
Naše úsilí před 25 lety přinese ovoce pouze tehdy, když se atomová bomba ocitne vedle pout pro otroky a hořčičného plynu z první světové války v muzeu dávno minulých zvěrstev.
Unsere Bemühungen vor 25 Jahren können nur Früchte tragen, wenn die Atombombe neben den Ketten der Sklavenhändler und dem Senfgas aus dem Ersten Weltkrieg im Museum ausrangierter Grausamkeiten landet.
Právě letos byl zrušen desetiletý zákaz vývoje a výzkumu v oblasti jaderných zbraní pod pět kilotun (bomba svržená na Hirošimu měla 15 kilotun).
Erst in diesem Jahr wurde ein 10 Jahre altes Verbot über die Erforschung und Entwicklung von Atomwaffen unter fünf Kilotonnen - die Hiroschimabombe hatte eine Sprengkraft von 15 Kilotonnen - aufgehoben.
Ostatní země musí Ameriku varovat, že její penzijní systém je časovaná bomba, kterou je třeba zneškodnit.
Amerika muss daran erinnert werden, dass sein Pensionssystem eine tickende Zeitbombe ist, deren Entschärfung das vorrangige Ziel zu sein hat.
Kniha Tiché jaro, kterou v roce 1962 napsala Rachel Carsonová, vyvolala obavy ze znečištění přírody a vedla ke vzniku moderního ekologického hnutí; název knihy Paula Ehrlicha z roku 1968 - Populační bomba - hovořil za vše.
Rachel Carsons Buch Der stumme Frühling von 1962 schürte die Angst vor Umweltverschmutzung und stieß die moderne Umweltbewegung an; Paul Ehrlichs Titel von 1968, Die Bevölkerungsbombe, spricht für sich selbst.
Atomová bomba se vrací ve druhém dějství, jistém přídavku ke studené válce.
Die Atombombe kehrt zum zweiten Akt zurück, für eine Zugabe im Zeitalter nach dem Kalten Krieg.
Klimatická bomba tiká a mezi tvůrci politik panuje zřetelný pocit naléhavosti.
Die Klimazeitbombe tickt, und es ist seitens der Politik ein deutliches Gefühl der Dringlichkeit zu verspüren.
Toto spojení makroekonomické likvidity a tržní nelikvidity je časovaná bomba.
Diese Kombination von Makroliquidität und Marktilliquidität ist eine Zeitbombe.
Pokud se tedy nestane zázrak, pak časovaná bomba uvnitř nádherného ideálu poválečné Evropy každou chvíli vybuchne.
Und so wird, wenn nicht ein Wunder geschieht, die Zeitbombe explodieren, die in der schönen Idee des Nachkriegseuropas verpackt ist.
Prohlášení zapůsobilo jako bomba vyvolávající explozi komentářů.
Die Äußerung schlug ein wie eine Bombe und verursachte eine Explosion von Kommentaren.
Byla by íránská bomba skutečně tak špatná?
Wäre eine iranische Atombombe wirklich so schlimm?
Severokorejská bomba, jejíž velikost se odhaduje na čtyři kilotuny, se ani zdaleka nevyrovná patnácti- jednadvacetikilotunovým atomovým bombám, které Spojené státy shodily před 64 lety na Japonsko.
Die nordkoreanische Bombe mit ihrer geschätzten Sprengkraft von vier Kilotonnen kommt nicht annähernd an die Vernichtungskraft der 15-21 Kilotonnen starken Atombomben heran, die die USA vor 64 Jahren über Japan abwarfen.
Vliv bestselleru Populační bomba z pera Paula Ehrlicha přetrvává dodnes.
Paul Ehrlichs Bestseller Die Bevölkerungsbombe setzte einen bis heute nachwirkenden Akzent.
Důvěryhodnost amerických bezpečnostních záruk daných spojencům je jedním z důvodů, proč se bomba během dekády nerozšířila do 25 zemí, což kdysi předpokládal prezident John F. Kennedy.
Die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Sicherheitsgarantien für Verbündete ist einer der Gründe dafür, dass die Bombe sich nicht innerhalb eines Jahrzehnts auf 25 Länder ausdehnte, wie es Präsident John F. Kennedy damals erwartete.

Suchen Sie vielleicht...?