Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlt Tschechisch

Bedeutung hlt Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hlt?

hlt

množství nápoje, které lze vypít jedním polknutím  Bylo velké vedro, ale v láhvi mi zbývalo jen posledních pár hltů vody.

Übersetzungen hlt Übersetzung

Wie übersetze ich hlt aus Tschechisch?

hlt Tschechisch » Deutsch

Zug Schluck Schlürfen Schlückchen

Synonyme hlt Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hlt?

hlt Tschechisch » Tschechisch

vtažení náprstek nádechnutí malý doušek lok doušek

Sätze hlt Beispielsätze

Wie benutze ich hlt in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Nedám ti ani hlt, dokud mi to neřekneš.
Du kriegst nichts mehr, bis du es sagst.
Ani o hlt víc.
Drei Schlücke, nicht mehr!
Oni se poperou u karet nebo u laciné whisky, ale rozdělí se o poslední hlt v jejich polní lahvi.
Sie streiten um Karten oder Whisky, aber teilen den letzten Tropfen.
Dejte si hlt tohohle.
Nehmen Sie einen Schluck hiervon.
Jen jeden hlt.
Nur eine Kappe voll, nicht mehr.
Hm, dal bych si hlt kontušovky.
Ich nehme an, hier gibt es nicht zufällig etwas stärkeres?
Dala bych si další hlt brandy, prosím.
Ich hätte gerne noch einen kleinen Schuss Brandy.
Potřebuješ po sračce pořádný hlt wkiskey. Skvělá dezinfekce.
Nach Wasserschlangen brauche ich einen guten Whiskey, es desinfiziert.
Hlt vína zlodějiny by taky neuškodil.
Ein Schluck vom Wein des Raubes würde auch nicht schaden.
Řekl jsem ani hlt!
Ich sagte doch, das stimmt nicht.
Penny za hlt.
Hoc corpus Christi est. - Einen Penny pro Glas!
Nenabídnete nám nic k jídlu, ani hlt vody a když si chceme něco uvařit, je z toho takovejhle tanec!
Sie bieten uns nichts zu essen an, und wenn wir ein Feuer machen, spielt der ganze Raum verrückt!
Hlt za hitem, cihlu za cihlou.
Schluck um Schluck. Stein um Stein.
Chci jen jeden hlt hydra!
Ich will nur einen Schluck Hydro!