Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hloubnice Tschechisch

Bedeutung hloubnice Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hloubnice?

hloubnice

Isobathe myšlená křivka spojující body se stejnou hloubkou pod hladinou moře, řeky, jezera či jiného vodního toku nebo vodní plochy.

Synonyme hloubnice Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hloubnice?

hloubnice Tschechisch » Tschechisch

izobáta

Suchen Sie vielleicht...?