Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch
ADJEKTIV hloubkový KOMPARATIV hloubkovější SUPERLATIV nejhloubkovější

hloubkový Tschechisch

Synonyme hloubkový Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hloubkový?

hloubkový Tschechisch » Tschechisch

hlubinový hlubinný

Deklination hloubkový Deklination

Wie dekliniert man hloubkový in Tschechisch?

hloubkový · Adjektiv

+
++

Sätze hloubkový Beispielsätze

Wie benutze ich hloubkový in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Minula jste centrální planetární systémy a hloubkový záchranný tým vás našel čistě náhodou.
Sie sind durch unsere Zentralsysteme getrieben, und es war reine Glückssache, dass ein Rettungsteam Sie gefunden hat.
Hloubkový let bude zahájen za T minut 20 sekund.
Raumflug wird in T minus 20 Sekunden beginnen.
Hloubkový rozbor Toomsova zranění by ukázal, že v okamžiku dopadu nebyla v botě noha.
Eine Analyse der Verletzungen würde zeigen,...dass mein Fuß nicht im Schuh war.
Provedli jsme hloubkový průzkum, který odhalil několik mikrotrhlin. Jsou to miniaturní otvory, které se krátce objevují vždy, když je pole přemodulováno.
Scans haben Mikrorisse offenbart, die sich kurz nach der Remodulation der Feldmatrix bilden.
Michaeli, pokud udělám hloubkový sken, mohu vám ublížit.
Durch einen Tiefenscan können Sie schwerste Schäden davontragen.
Pro vaši informaci, nebude to hloubkový sken.
Damit Sie Bescheid wissen, es wird kein tiefer Scan.
Uděláme metalurgickou analýzu. a pak hloubkový rezonanční sken.
Starten wir mit der metallurgischen Analyse, und dann ein tiefflächiger Resonanzscan.
Ale pokud telepat neudělá hloubkový sken zachytí jen to, co si myslíš teď.
Wenn sie keinen Tiefenscan machen, können sie nur sehen, was man im Moment denkt.
Lidé vydrží hloubkový sken maximálně 45 minut.
Man muss ein Training wie dieses absolvieren, denn kein menschlicher TeIepath kann einem Tiefenscan länger als 40 oder 45 Min. standhalten.
Chci hloubkový profil.
Ich will mehr über sie.
Vypravíte se na třídenní hloubkový průzkum.
Besorgen Sie Essen. und Ausrüstung für drei Tage.
Po tom, co provedeme vizuální a mikroskopické zkoumání každé kosti z stříbrné kostry, odebereme vzorky a provedeme hloubkový auxiologický rozklad.
Nachdem wir die visuelle und mikroskopische Untersuchung jedes menschlichen Knochens im silbernen Skelett gemacht haben, werden wir Proben nehmen und einen deatillierte axiologische Analyse vornehmen.
Tohle zařízení je geologický hloubkový vyhledávač.
Dieses Gerät ist ein geologischer Tiefenauffinder.
Místnost řídící extrémně silný hloubkový radar.
Kontrollraum für das ultrahoch- energetischer Tiefschicht-Radar.

Nachrichten und Publizistik

U účetní firmy Mazars si proto objednali hloubkový posudek všech tří ESA, který byl zveřejněn počátkem letošního roku.
Aus diesem Grund haben sie das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Mazars mit einer sorgfältigen Prüfung der drei ESA-Behörden beauftragt, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

Suchen Sie vielleicht...?