Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hloubkař Tschechisch

Bedeutung hloubkař Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hloubkař?

hloubkař

stíhací pilot operující v nízkých letových hladinách a (za války) útočící především na malé pozemní cíle jako lokomotivy, trafostanice apod.

Suchen Sie vielleicht...?