Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlízkotvorné baktérie Tschechisch

Übersetzungen hlízkotvorné baktérie Übersetzung

Wie übersetze ich hlízkotvorné baktérie aus Tschechisch?

Synonyme hlízkotvorné baktérie Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hlízkotvorné baktérie?

hlízkotvorné baktérie Tschechisch » Tschechisch

nitrifikační baktérie diazotrofové diazotrofní bakterie

Sätze hlízkotvorné baktérie Beispielsätze

Wie benutze ich hlízkotvorné baktérie in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Toto historické setkání stmelí staré přátelství našeho Vůdce a diktátora Baktérie.
Dieses historische Treffen wird die Freundschaft zwischen den beiden Diktatoren zusätzlich festigen.
Zdraví velvyslance Baktérie.
Der Führer begrüßt den Botschafter Bakterias.
Baktérie.
Bakteria.
Takhle se nejedná s lidem Baktérie.
So lassen wir uns nicht behandeln!
Virus? Baktérie?
Ich weiß nicht, was die Ursache ist.
Mohla bych vás milovat asi tak jako nový druh baktérie.
Ich könnte Sie nicht mehr lieben als eine neue Bakterienart.
Kdyby byl volně v ovzduší měl by zhoubné účinky i na nás. Neuvěřitelné! Zenit je rozesílán galaxii. kde se objeví škodlivé rostlinné baktérie.
M-4 war programmiert, diesen Haushalt zu schützen.
Podívejte se na baktérie které pustoší vaše tělo.
Sehen Sie sich die Keime an, die Ihren Körper verwüstet haben.
Není to ani baktérie ani virus, ale z obojího trochu.
Es handelt sich dabei weder um eine Bakterie noch ein Virus.
Bude nutno provést testy na vzdušné baktérie a viry.
Ich scanne noch nach sich in der Luft befindlichen Bakterien und Viren.
Jsou to baktérie.
Eine Bakterie.
Jsi špinavá! Baktérie!
Dreckig, dreckig, voller Keime!
Vy jste génius, Baktérie! Samozřejmě, říkal jsem vám to.
Sie sind ein Genie, Dr. Bakterius!
Hm! Baktérie. - Jo, poslouchám.
Bei der drang schon lange keiner mehr ein.

Nachrichten und Publizistik

V zapomnění s sebou odnesla dnes nezjistitelný počet cizopasných druhů, pro které byla opice domovem: viry, baktérie, prvoky, houby, tasemnice a další havěť.
Mit ihm gerät auch eine unbekannte Anzahl von Parasitenarten in Vergessenheit, die den Affen als Wirt nutzten - Parasiten, zu denen auch so schaurige Kreaturen wie Viren, Bakterien, Protozoen (Einzeller), Fungi und Bandwürmer gehört haben könnten.
Tam, kde do hry vstupují viry - ostatně pro baktérie platí totéž -, jednoduše není na místě lhostejnost.
Wo Viren - oder auch Bakterien - betroffen sind, dürfen wir uns einfach nicht bequem in unserem Sessel zurücklehnen.
To platí jak pro geneticky identické baktérie, které vyrůstají v neměnném prostředí, tak pro člověka vyrůstajícího v Paříži, Tokiu, Moskvě nebo Buenos Aires.
Das gilt für genetisch idente Bakterien, die in einheitlicher Umgebung wachsen ebenso wie für Menschen, die in Paris, Tokio, Moskau oder Buenos Aires leben.
Geneticky identické baktérie představují extrém.
Genetisch idente Bakterien sind ein Extrembeispiel.
Tyto latentní baktérie se aktivují v okamžiku, kdy se působením jiných faktorů oslabí tělesný imunitní systém člověka.
Diese latent vorhandenen Bakterien werden aktiviert, wenn andere Faktoren den Körperschutz gegen die Infektion vermindern.

Suchen Sie vielleicht...?