Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlíva plicní Tschechisch

Übersetzungen hlíva plicní Übersetzung

Wie übersetze ich hlíva plicní aus Tschechisch?

hlíva plicní Tschechisch » Deutsch

Lungenseitling Lungen-Seitling

Grammatik hlíva plicní Grammatik

Welche grammatische Eigenschaften hat hlíva plicní in Tschechisch?

plicní + hlíva · Adjektiv + Substantiv

++

Sätze hlíva plicní Beispielsätze

Wie benutze ich hlíva plicní in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

jsou v plicní tepně.
Sie sind in der Lungenarterie.
Průstřel levé plíce, značná ztráta krve, pooperační plicní embolie, dostává transfúze, stav blízký kómatu.
Postoperative Lungenembolie, komatöser Zustand.
Pilulka na plicní embolii.
Pulmonale Emboliepillen.
Všimněte si že naši rolníci nemají nikdy plicní choroby.
Es ist kein Zufall, daß die Bauer an der Brustbräune nicht leiden.
cysty na plicní tkáni.
Zysten, in beiden Lungenflügeln.
Ovšem. Chci prozkoumat plicní systém.
Ich möchte ihr Lungensystem studieren.
Z těla. do pravé předsíně. do pravé komory. a z plicní tepnou do plic.
Der Kreislauf: Rechter Herzvorhof, rechte Herzkammer. Von der Lungenbatterie zu den Lungen.
Plicní sklípky.
Die Lungenflügel.
Podle téhle prošel pachatel Nůž pronikl do těla mezi třetím a čtvrtým žebrem, zasáhl plíci a přeřízl plicní tepnu.
Der Mörder war wohl ausgebildet.
Analýza plicní disrupce.
Analysiere biopulminäre Störung.
Plicní trombóza.
Lungen-Thrombose.
Připojte plicní podpůrné systémy. Vnitřní krvácení.
Künstliche Beatmung mit der Lungenmaschine.
Rozsáhlé nekrotické části v plicní tkáni.
Könnten Sie in ihre Akten sehen und uns sagen, woran sie starb?
Podejte mi plicní skener.
Holen Sie mir einen Lungenscanner.

Nachrichten und Publizistik

Přestože chrání děti před nejhoršími formami choroby, před nejběžnější variantou, plicní tuberkulózou, neochrání nikoho.
Zwar schützt er Kinder vor den schlimmsten Formen der Krankheit, doch vor der verbreitetsten Variante - der Lungentuberkulose - schützt er überhaupt nicht.
Současná vakcína brání těžké tuberkulóze u novorozenců, avšak nikoliv nejrozšířenější plicní TBC ve všech věkových skupinách.
Der aktuelle Impfstoff verhindert schwere TB bei Kleinkindern, aber nicht die in allen Altersgruppen verbreiteteste offenen Lungen-TB.
Někteří pacienti odkázaní na plicní ventilátor zemřeli.
Einige auf Beatmungsgeräte angewiesene Patienten starben.

Suchen Sie vielleicht...?