Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlídka Tschechisch

Bedeutung hlídka Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hlídka?

hlídka

Wache hlídání a ochrana objektu před ohrožením Wächter osoba konající hlídku

Übersetzungen hlídka Übersetzung

Wie übersetze ich hlídka aus Tschechisch?

Synonyme hlídka Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hlídka?

Deklination hlídka Deklination

Wie dekliniert man hlídka in Tschechisch?

hlídka · Substantiv

+
++

Sätze hlídka Beispielsätze

Wie benutze ich hlídka in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Řekli, že jste mi chtěl ukázat, jak se drží hlídka.
Sie sagten, du wolltest mir zeigen, wie man Wache schiebt.
To je celá hlídka?
Das ist alles?
Na palube byla jen prístavní hlídka.
Nur die Hafenwacht war an Bord.
Pobřežní hlídka veliteli konvoje.
Küslenpalrouille an Konvoi-Commander.
Byla to dlouhá hlídka, Angláne.
Das war ganz schön lange, Engländer.
Moje hlídka byla skoro u konce. a si šel dolů pro trochu horké kávy.
Meine Schicht war zu Ende, und ich wollte nach unten gehen, mir einen heißen Kaffee machen.
To je hlídka?
Ist es das Patrouillenboot?
Hlídka?
Patrouillenboot?
On pořád, že je to hlídka, ale mu nevěřil.
Er sagte, es sei eine Patrouille, aber ich glaubte ihm nicht.
Tvá hlídka klidná byla?
War deine Wache ruhig?
Silniční hlídka. Jezdí tu každou noc.
Die Polizei kommt jede Nacht.
Zas ta hlídka?
Wer ist das?
Zas je tu hlídka?
Ist das ein Streifenwagen?
Nu, starý kamaráde, poslední hlídka, co? Jo.
Das, alter Freund, ist die letzte Patrouille.

Nachrichten und Publizistik

Hlídka lesní služby nastražila klec a vložila do slaninu; brzy tak medvěda odchytila a odvezla jej 30 kilometrů do divočiny.
Forstmitarbeiter stellten schließlich einen Käfig auf und legten Speck hinein; der Bär ward in Kürze gefangen und in 30 km Entfernung in der Wildnis wieder ausgesetzt.
Proto dává smysl, aby nová pobřežní hlídka financovaná z fondů EU začala právě tam.
Deshalb sollte die neue, durch EU-Gelder unterstützte Küstenwache hier beginnen.
Evropská pobřežní hlídka by navíc představovala flexibilní nástroj umožňující v kterémkoliv okamžiku co nejefektivněji alokovat zdroje.
Darüber hinaus wäre eine europäische Küstenwache ein flexibles Werkzeug, um Ressourcen jederzeit so effektiv wie möglich zu verteilen.

Suchen Sie vielleicht...?