Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlídek Tschechisch

Sätze hlídek Beispielsätze

Wie benutze ich hlídek in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Máte hlášení od některé z našich hlídek?
Haben unsere Späher etwas gemeldet?
Kolik hlídek?
Wie viele Wachen?
Je tu příliš mnoho oficírů a hlídek!
Zu viele hohe Tiere und Küstenstreifen!
Při kontrole hlídek v 01.00 jsem mluvil s podporučíkem Keithem.
Um 1 Uhr machte ich die Runde und unterhielt mich mit Fähnrich Keith.
A pak rozmístím více stráží do hlídek!
Und den Wachen noch mehr Wachen hinterherjage.
Ve čtvrtém pak ohebné lano na cestu kolem hlídek.
Den letzten mit dem Seil, um den Weg der Wachen zu kreuzen.
Je tam příliš mnoho japonských hlídek.
Zu viele PatrouiIIen.
V noci, kromě hlídek, tu nechodí nikdo.
In der Nacht kommt niemand außer die Patrouille hier her.
Chci, aby byl celý tábor pokrytý systémem hlídek, od začátku do konce, které budou kontrolovat pohyb každého bachaře.
Im ganzen Lager werden Spitzel verteilt, von vorne bis hinten. Die Deutschen werden beobachtet.
Večer připravím plán zaminování. A také rozpis hlídek.
Ich erstelle einen Plan für die Minen und die Wachen.
Chceme být vidět. Hlídek si musí každý všimnout.
Wir befahlen allen Einheiten, sehr auffällig zu Werke zu gehen.
Jedna z našich hlídek ho tam spatřila.
Eine unserer Patrouillen hat ihn in der Gasse gesehen.
Kolik je asi potřeba času, než začnou hledat ty dva? To záleží na rozvrhu hlídek.
Wie bald wird man sie suchen?
Jedna z našich hlídek zjistila,že je unášena a za krátko bude přitažena.
Alles in Ordnung.

Nachrichten und Publizistik

Všechny oblasti jsou pod dohledem pěších a vzdušných hlídek podél celé trasy oplocení, což je konstantní monitorovací proces s jasnými dopady na náklady.
Alle Gebiete werden aus der Luft und durch Rundgänge entlang der Einzäunung kontrolliert - eine kontinuierliche Überwachung, die mit erheblichen Kosten verbunden ist.
Ani ozbrojení bandité, kteří mají políčeno na humanitární zásilky - a kteří si vynutili přítomnost vojenských hlídek vybavených automatickými zbraněmi a rozestavených každých několik set metrů - nemohou tento okamžik zničit.
Selbst die bewaffneten Banditen, die den Hilfskonvois auflauern und es notwendig machen, dass alle paar hundert Meter Armee-Wachposten mit Schnellfeuerwaffen stehen, können diesen Moment nicht zerstören.

Suchen Sie vielleicht...?