Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlídací Tschechisch

Bedeutung hlídací Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hlídací?

hlídací

sloužící ke hlídání

Deklination hlídací Deklination

Wie dekliniert man hlídací in Tschechisch?

hlídací · Adjektiv

+
++

Sätze hlídací Beispielsätze

Wie benutze ich hlídací in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

No, spíš jako hlídací pes. Mám pro to vhodné instinkty.
Wie ein Wachhund, würde ich sagen.
Odvolejte své hlídací psy, ho pustíte. tu nečmuchají.
Lassen Sie ihn nicht beschatten.
Jako něčí hlídací pes?
Als Überwacherin?
Jsem váš hlídací pes, co vyje, když se blíží vlci.
Ich bin euer Wachhund, der die Wölfe anheult.
Něco jako hlídací psi.
So ähnlich wie ein Wachhund. So was in der Art.
Bílý Challenger se řítí krajinou, a za ním modří supové, hlídací hyeny připravené roztrhat osamělého jezdce.
Und da rast der Challenger dahin, verfolgt von den bosen Uniformen.
Bílý Challenger se řítí krajinou, a za ním modří supové, hlídací hyeny připravené roztrhat osamělého jezdce.
Und da rast der Challenger dahin, verfolgt von den bösen Uniformen.
Hlídací medvěd se stal členem domácnosti. Soudce, on a Marie Elena se stali nerozluční.
Der Wach-Bär zog ins Haus und er, der Richter und Maria Elena waren unzertrennlich.
Ty a máma a hlídací medvěd. a slečna Lillie.
Du, Ma. Und der große Bär und Miss Lillie.
Sledoval jsem jako hlídací pes.
Ich folgte dir wie ein Wachhund.
Je to takový hlídací pes oddelení.
Ich bin sozusagen der Wachhund des Departments.
Co je to hlídací systém?
Was ist das?
Pokaždý, když zajde sem k vám, vystartuje po ten idiot od Gluntzů jako nějaký hlídací pes.
Immer wenn sie in die Nähe dieses Ortes kommt, fängt dieser Gluntz-Idiot an, sie zu jagen als wäre er eine Art Wachhund oder so!
Zastáváte se Clarka, protože je jako váš hlídací pes, dělá špinavou práci a udržuje černochy v řadě.
Sie mögen Clark, weil er ein Wachhund ist. Er macht lhre Drecksarbeit, hält die Schwarzen in Schach.

Nachrichten und Publizistik

Ve skutečnosti právě tyto bulvární listy na sebe v reakci na tlak trhu začaly brát zodpovědnost jako veřejní hlídací psi.
Tatsächlich haben gerade diese Boulevardzeitungen als Reaktion auf den Druck des Marktes angefangen, Verantwortung als öffentliche Aufpasser zu übernehmen.
Hlídací psi nesmí ve svém poslání polevit. Přivírat oči znamená riskovat.
Wachhunde müssen immer auf der Hut sein, die geringste Nachgiebigkeit ist ein schlüpfriger Abgrund.
Před mnoha desítkami let byla Bukurešť plná malých rodinných domů se dvorky a zahrádkami, které střežili hlídací psi.
Vor Jahrzehnten gab es in Bukarest viele winzige Häuser mit Höfen und kleinen Gärten. Zum Schutz ihres Eigentums hielten sich die Bewohner Wachhunde.
Vyjádřeno jinou zvířecí metaforou je to hlídací pes bez zubů.
Um es mit einer anderen Metapher aus der Tierwelt auszudrücken, ist das FSB ein Wachhund ohne Zähne.
Tady mají významnou úlohu média, politická elita a vzdělávací systém, již všichni musejí vystupovat jako hlídací psi.
An dieser Stelle spielen die Medien, die politische Elite und das Bildungssystem eine wichtige Rolle: Sie alle müssen die Aufgabe der Aufpasser übernehmen.
MMF je příliš politickým orgánem, než aby působil jako hlídací pes systémového rizika.
Der IWF ist eine zu politische Organisation, um über die systemischen Risiken zu wachen.
Navíc hlídací pes izraelských zájmů, Kongres USA, zůstává ve střehu.
Außerdem bleibt der Wahrer der israelischen Interessen, der amerikanische Kongress, wachsam.

Suchen Sie vielleicht...?