Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

hlídač Tschechisch

Bedeutung hlídač Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch hlídač?

hlídač

Wächter člověk, jehož zaměstnáním je něco hlídat

hlídač

tech. automatické pojistné zařízení signalizující poruchu

Übersetzungen hlídač Übersetzung

Wie übersetze ich hlídač aus Tschechisch?

Synonyme hlídač Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu hlídač?

Sätze hlídač Beispielsätze

Wie benutze ich hlídač in einem tschechischen Satz?

Filmuntertitel

Ale nejsem jeho hlídač.
Diesmal lauft es besser. Aber ich bin ja auch nicht deine Beschljtzerin.
Jednou večer šla Paříž spát a druhý den ráno se noční hlídač v Eiffelově věži diví proč je město tak klidné a nikdo nepřichází.
Eine Abends legt sich Paris schlafen und am nächsten Morgen fragt sich der Nachtwächter des Eiffelturms warum sich in der Stadt nichts bewegt und niemand kommt.
Hlídač majáku.
Sie klettern auf Fahnenmasten.
Jsi skvělý hlídač.
Du bist mir ein schöner Wachhund.
Je příliš pozdě. To byl noční hlídač.
Zu spät, das war der Nachtwächter.
Noční hlídač.
Der Nachtwächter.
Odpusťte, paní baronko, ale hlídač říká, že viděl.
Frau Gräfin müssen entschuldigen, aber der Wächter sagt, er hätte.
Hlídač tvrdí, že nic neviděI, ani neslyšel.
Der Bahnwächter hat weder was gesehen noch gehört.
Kde je ten hlídač?
Wo ist der Bahnwächter?
Přesně takhle to našel hlídač, když přišel do služby.
Genauso hat der Pfleger sie gefunden, als er seinen Dienst antrat.
Krátce předtím, než bylo Claudovo tělo nalezeno. hlídač viděl Rhodu přicházet z mola.
Der Bademeister sah, wie Rhoda den Steg verliess.
Hlídač neznal jméno dívky. ale řekl, že měla blond copánky a na sobě červené šaty.
Er kannte den Namen des Mädchens nicht, aber er sagte, sie hatte blonde Zöpfe und trug ein rotes Kleid.
Hlídač řekl, že viděl přicházet z mola. těsně před obědem.
Der Bademeister sah dich gegen Mittag am Steg.
A volal mi i noční hlídač.
Unser Nachtwächter hat auch angerufen.

Suchen Sie vielleicht...?