Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diftong Tschechisch

Bedeutung diftong Bedeutung

Was beudeutet auf Tschechisch diftong?

diftong

Zwielaut, Diphthong odb., jaz. plynulé spojení vokálu se semivokálem, tvořící jediný foném  Diftongy ve španělštině se rozlišují na vzestupné a sestupné - v závislosti na pořadí samohlásky a polosamohlásky, přičemž - na rozdíl např. od češtiny - převažují ty vzestupné.

Übersetzungen diftong Übersetzung

Wie übersetze ich diftong aus Tschechisch?

diftong Tschechisch » Deutsch

Diphtong

Synonyme diftong Synonyme

Welche sinnverwandte Wörter gibt es in Tschechisch zu diftong?

diftong Tschechisch » Tschechisch

dvojhláska

Suchen Sie vielleicht...?