Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diffuse Deutsch

Sätze diffuse ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich diffuse nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Die Läsion verursacht natürlich eine diffuse Vergrößerung des Muttermundes sowie unsere gute alte Freundin Leukorrhö.
Poškození, vcelku nepřekvapivě způsobuje zbytnění děložného hrdla a samozřejmě, starý známý výtok.
Diffuse kutane Leishmaniase. Die europäische Form.
Pokročilá leišmaniáza.
Sie hat diffuse lepromatische Lepra.
rozšířenou lepru.
Das diffuse großzellige B-Zellen... Non-Hodgkins Lymphom.
Primární mediastinální B nehodginský lymfom.
Die Ablehnung, die Wut, der vollkommen diffuse Zorn.
Odmítání, zuřivé šílenství, nekontrolovatelný vztek.
Die Leugnungen, die Empörung, die diffuse Rage.
Popírání, rozrušení, iracionální zuřivost.
Foreman hat in Jacks Leber eine diffuse Entzündung gefunden.
Foreman našel v Jackových játrech rozptýlenou infekci.
Was, die großartige Kiera Cameron kann sich nur an diffuse Details erinnern?
Cože? Slavné Kieře Cameronové splývají detaily?
Das diffuse Trauma bedeutet, dass die Wunde durch eine breite, flache Fläche verursacht wurde.
Rozptýlení zranění naznačuje, že rána byla způsobena širokou, rovnou plochou.

Nachrichten und Publizistik

Eine diffuse Besorgnis greift um sich.
Rozlévá se nejasný pocit znepokojení.
Es heißt aber auch, dass ihnen die Parteien keine politische Heimat mehr bieten, sondern dass sie auf Situationen, diffuse Stimmungen und vor allem auf Appelle an ihre Gefühle, wenn nicht gar an ihren Unmut, reagieren.
A také to znamená, že již nehledají politický domov ve stranách, ale reagují na aktuální situace, na pomíjivé nálady a především na rozněcování sentimentů, ne-li přímo resentimentů.
Diese Ambivalenz lässt eine diffuse Angst aufkommen: Es gibt bestimmte Dinge, die unberührt bleiben sollten, grundlegende Mysterien in der Natur, mit denen wir herumhantieren und dabei Gefahr laufen, unkontrollierbare Kräfte freizusetzen.
Tato rozpolcenost v nás probouzí pocit nejasné úzkosti: existují jisté věci, na než se nesmí sahat, základní tajemství přírody, jež odhalujeme s rizikem, že vypustíme ven nějaké nekontrolovatelné síly.
Premierminister Koizumi meinte vor dem Diet, dass die Verfassung einige diffuse und unklare Bestimmungen enthalte und diese mit Sachverstand zu interpretieren wären.
Premiér Koizumi před parlamentem prohlásil, že japonská ústava obsahuje řadu nejasných a vágních termínů a že je Japonsko musí interpretovat pomocí zdravého rozumu.

Suchen Sie vielleicht...?