Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

diffus Deutsch

Übersetzungen diffus ins Tschechische

Wie sagt man diffus auf Tschechisch?

diffus Deutsch » Tschechisch

rozptýlený rozmazaný nejasný difúzní difuzní

Sätze diffus ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich diffus nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Er ist extrem schwach und diffus.
Je to extrémně slabé a rozptýlené.
Das Licht ist diffus.
Světlo je tady rozptýlené.
Diffus.
Obligátní.
Meine Informationen sind etwas diffus.
Mám rozporuplné informace.
Nicht operativ. Sie ist zu diffus.
To je příliš nebezpečné.
Es ist eher diffus.
Je to jen malá, měkká oblast, spíš kašovitá než.
Wir sind ein bisschen spät, das Signal ist diffus.
Jdeme trochu pozdě, signál je roztroušený. Ale je to začátek!
Aber sie ist. diffus.
Mám srdce ve svém skalpelu. - To byly pěkně záludné míčky.
Aber diffus, wegen der Refraktion.
Bylo to podobné LED světlu, ale bylo mdlé a lámalo se.
Ich habe Dutzende Fälle durchgeschaut, aufgeklärt, ungelöst, es ist diffus.
Prošla jsem tucty případů, uzavřené, neuzavřené, splývá mi to.
Denn tatsächlich ist die Herkunft irgendwie diffus.
Vzhledem k tomu, ze je to opravdu difuzni zdroj.
Mein Kurzzeitgedächtnis ist ein wenig diffus, es tut mir leid.
krátkodobá paměť je trochu zamlžená, promiňte.
Es ist nicht die diffus beleuchtete Dunkelheit der meisten Nächte.
to není mlhavá tma osvětlená pouličním světlem.

Nachrichten und Publizistik

Die durch den Parteitag ausgelösten Zweifel mögen diffus gewesen sein; trotzdem säten sie echte Unruhe.
Pochybnosti vyvolané na sjezdu byly možná jen zárodečné, ale přesto zasely semínko skutečného neklidu.

Suchen Sie vielleicht...?