Deutsch | Englisch | Russisch | Tschechisch

differenziertere Deutsch

Sätze differenziertere ins Tschechische in Beispielsätzen

Wie übersetze ich differenziertere nach Tschechisch?

Filmuntertitel

Der Wirtschaftsminister soll differenziertere junge Unternehmer für die Pressekonferenz aufstellen.
Řekněte ministrovi obchodu, že příští měsíc potřebujeme - širší výběr mladých podnikatelů.

Nachrichten und Publizistik

Ohne differenziertere Argumente könnten sie sich unter einem Haufen regulatorischer Sandsäcke wiederfinden.
Bez promyšlenější argumentace se jim může stát, že se ocitnou pod hromadou regulatorních pytlů s pískem.
Dieses Gesetz der Physik sorgt in der Evolution für höhere Komplexität sowie differenziertere Gesellschaften und Technologien und das zu dem einzigen Zweck der Verteilung des Energiegefälles.
Tento zákon žene vývoj na vyšší úroveň složitosti a k vyvinutějším společnostem a technologiím z jediného důvodu, jímž je šíření energetických gradientů.

Suchen Sie vielleicht...?